Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
„LONG RANGE SHOOTING DELTA 2014“ - SAJ Batajnica
#1
POZIV ZA UČEŠDE NA TAKMIČENJU


Klub praktičnog pucanja „DELTA“ iz Beograda dana 25.10.2014. godine (subota), na
strelištu u bazi Specijalne antiterorističke jedinice, Ministarstva unutrašnjih poslova
Republike Srbije, organizuje međunarodno takmičenje u gađanju puškom, pod nazivom

„LONG RANGE SHOOTING DELTA 2014“.


Discipline:

F-class Target rifle

Puška je ograničena na nemodifikovane kalibre 223 Remington (5.56x45 mm NATO); 308
Winchester (7.62x51 mm NATO); 8x57 IS (7.9x57 mm Mauser) i 7.62x54R. Puškom se gađa
sa dvonošca, koji je pričvršden na prednji deo kundaka i/ili remnika. Bilo koji dvonožac koji
ispunjava definiciju dvonošca se može koristiti i ulazi u ukupnu masu puške. Bilo koji
bezbedan ručni okidački sistem je dozvoljen. Dozvoljeni su svi nišanski sistemi, ali moraju
biti uračunati u ukupnu masu puške.
Ukupna masa puške, uključujudi sve pričvršdene dodatke poput nišana, remnika i dvonošca,
ne sme da pređe masu od 8,25 kilograma. „Dodatak“ takođe podrazumeva i sve spoljne
objekte (sem strelca i njegove odede) koji trzaju ili delimično trzaju sa puškom, ili koji su
pričvršdeni, nošeni ili povezani na bilo koji način sa puškom za svaki opaljeni metak, ili koji
se i najmanje izdižu sa oslonca za vreme gađanja sa puškom.
Puškom se mora gađati iz ležedeg stava sa ramena strelca.
Oslonci za pušku Target F-klase - dvonošci i/ili remnici su jedini dozvoljeni oblici prednjeg
oslonca u ovoj klasi. Puška može biti pridržana dvonošcem i/ili remnikom i zadnjim osloncem
koji ne omogudava mehanički metod vradanja na istu nišansku tačku.
Dvonožac i/ili remnik i zadnji oslonac ne mogu biti pričvršdeni jedni za druge.
Upotreba bilo koje vrste stola-klupe je nije dozvoljena. Odvojene ravne ploče koje dimenzijama
nede prelaziti dimenzije individualnih oslonaca za više od 5 cm su dozvoljene da se postave
ispod prednjeg i zadnjeg oslonca. U slucaju dvonošca, ploča ne sme prekoračiti širinu bipoda
za 5 cm ili dužinu od 31 cm. Šrafovi za nivelisanje ili izbočine nisu dozvoljene na ovim
pločama. Ploče moraju biti ravne sa gornje i donje strane. Ova disciplina je modifikacija velikokalibarske puške -ležeci stav i nije forma bench resta i nede biti tumačena kao takva. Dvonožac je sprava sa ne više od dve nožice koje dodiruju tlo. Mora biti kruto montiran na prednji deo puške. Dvonožac može imati krute ili skolpive nožice, i može imati mogudnost podešavanja da se kompenzuje neravna podloga tla sa kojeg se puca. Ni jedan deo kundaka (zadnji deo) ili potkundaka nede biti direktno oslonjen na tlo ili bilo koju tvrdu površinu. Kao zadnji oslonci se mogu koristiti „zečje uši“, male vrede sa peskom li ruka u rukavici. Bilo koji tip zadnjeg oslonca da se koristi, ne sme biti pričvršden, zakačen ili pridržan za pušku na bilo koji način. Mehanički podesivi zadnji oslonci nisu dozvoljeni. Bilo koji broj ili tip predmeta može biti postavljen ispod dvonošca i zadnjeg oslonca da se kompenzuju varijacije u visini i nagibu pozicije za gađanje. Dvonožac i zadnji oslonac mogu biti podešni posle svakog opaljenja da se kompenzuje kretanje podloge odnosno njeno ugibanje. Remnik se može koristiti sa osloncem, ali njegova masa mora biti uključena u ukupnu masu puške.
VAŽNA NAPOMENA: U ovoj discipline de biti dozvoljena I upotreba prednjeg mekog oslonca, i ako to ne stoji u pravilniku.

F-class Open rifle

Puška je ograničena kalibrom ne vedim od .35. Puške na šinama, i metode preciznog mehaničkog vradanja na istu tačku nišanjenja za hitac koji sledi nisu dozvoljeni. Bilo koji bezbedan, ručni okidač je dozvoljen. Bilo koji sistem za nišanjenje je dozvoljen, ali mora biti uključen u ukupnu masu puške. Ukupna masa puške, uključujudi sve dodatke poput nišana i nožica, ne sme da pređe 10 kilograma. „Dodatak“ takođe podrazumeva i sve spoljne objekte (sem strelca i njegove odede) koji trzaju ili delimično trzaju sa puškom, ili koji su pričvršdeni, nošeni ili povezani na bilo koji način sa puškom za svaki opaljeni metak, ili koji se i najmanje izdižu sa oslonca za vreme gađanja sa puškom. Puškom se može gađati iz ležedeg položaja, sa osloncem na ramenu strelca uz upotrebu puščanog oslonca. Puška se može pridržavati na bilo koji način koji ne omogudava pouzdan mehanički metod vradanja na istu tački nišanjenja za hitac koji sledi. Upotreba bilo koje vrste stola-klupe je dozvoljena. Za pucanje iz ležedeg stava, odvojene ravne ploče koje dimenzijama nede prelaziti dimenzije individualnih oslonaca za više od 5 cm su dozvoljeni da se postave ispod prednjeg i zadnjeg oslonca. Nisu dozvoljeni šrafovi za nivelaciju ili izbočine na ovim pločama. Ploče moraju biti ravne sa gornje i donje strane. Ne mogu se korisiti više od dva oslonca. Ukoliko se koriste dva oslonca, oni ne mogu biti pričvršdeni jedan za drugi. Širina prednjeg oslonca (potkundaka) ne sme da pređe 76 mm. Prednji oslonac može biti upotrebljen za prednji deo kundaka ili za prednju ruku. Ukoliko je pričvršden, zakačen ili pridržan na pušku, prednji oslonac mora biti uključen u ukupnu masu puške.
Ni jedan deo puščanog kundaka (misli se na zadnji deo) ili pištoljski rukohvat ne smeju dodirivati tlo ili bilo koju tvrdu podlogu. Dalje, bilo koji zadnji oslonac ne sme biti pričvršden, zakačen ili pridržan na pušku na bilo koji način. Mehanički podesivi zadnji oslonci nisu dozvoljeni. Puška može biti oslonjena na podlogu na ,,zečje uši“, vredu sa peskom. Bilo koji broj ili tip predmeta moze biti postavljen ispod svakog oslonca da se kompenzuju varijacije u visini i nagibu pozicije za gađanje ili da se umanji mogudnost „kotrljanja“. Prednji oslonac ili baza moze imati do tri zašiljene nožice koje je mogude utisnuti u zemlju na ne više od 50 mm, pod uslovom da ovo ne uzrokuje značajno oštedivanje pozicije za gađanje. Oslonci se mogu podešavati posle svakog opaljenja da se kompenzuje kretanje ili zbog podešavanja. Remnik se može koristiti u sprezi sa osloncem (osloncima), ali njegova masa mora biti uračunata u u ukupnu masu puške.

Takimičari koji žele da pucaju sa gasnim kočnicama pucade u odvojenom squad-u i van konkurencije. Nije dozvoljeno pucanje jedna puška dva strelca.

Daljine:

100 metara
Gađade se 8 kružnih meta prečnika 130 mm, od kojih je prva meta probna, a sedam de se gađati za bodovanje (po 3 metka u prvih šest, a u poslednju 2 metka). Ukupno vreme za probu i meč je 25 minuta.

300 metara

Gađade se 3 kružne mete prečnika 350 mm vertikalno postavljene jedna ispod druge, od kojih je jedna meta probna, a dve de se gađati za bodovanje po 10 metaka. Vreme za probu i meč je 25 minuta. Probna meta se nede donositi ved de biti pokrivena video nadzorom, tako da de svaki strelac imati uvid u probnu metu na monitoru koji de biti postavljen na svako pucačko mesto.

Kotizacija za takmičenje:
F-class Target rifle ......................... 20 €
F-class Open rifle ........................... 20 €
F-class Target rifle + Open rifle ...... 30 €

Verifikacija i prijava za takmičenje izvršide se u vremenu do 10:00 časova.
Takmičenje de biti pojedinačno i ekipno (ekipa sastavljena od 4 takmičara od kojih se 3 najbolja rezultata boduju).
Otvaranje takmičenja je u 07:30 časova, a početak takmičenja odmah nakon otvaranja.
Nakon završetka takmičenja usledide proglašenje pobednika i zajednički ručak.

**Molimo takmičare iz inostranstva, da nam najkasnije do 20.10.2014. godine dostave podatke neophodne za prelazak državne granice ( ime i prezime, broj pasoša, broj lične karte, marku i registarski broj vozila kojim dolaze, granični prelaz na koji ulaze u Republiku Srbiju, datum prelaska granice, marku i tip oružja, kalibar, fabrički broj, broj i kalibar metaka koje sa sobom nose).**

Osoba za kontakt: Nenadovid Bojan tel. +381 (0)65 308 3006
Email za prijavljivanje i informacije: gkom.saj@gmail.com
"Fear of weapons is a sign of retarded sexual and emotional maturity"    Sigmund Freud
Odgovori


Prispevkov v tej temi
„LONG RANGE SHOOTING DELTA 2014“ - SAJ Batajnica - od glock34 - 05-10-2014, 17:48Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)