Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
9.8.2008 - Praktična puška +...
#1
ZVEZA VETERANSKIH DRUA TEV SLOVENIJE
V A B I LJUBITELJE STRELJANJA na
STRELSKI TURNIR s PUA KO in A IBRENICO

v Soboto 9. avgusta 2008 na poligonu BILE Postojna (POSTOJNA-3km smer PIVKA-za nadvozom pri TUA U levo-potem sledi tablam)

PriÄ?etek ob 10.00 uri
V PRIMERU SLABEGA VREMENA SE TURNIR PRESTAVI ZA 14 DNI

STRELJALO SE BO :
PRAKTIÄONA VK PUA KA odprti merki
POTEZNA PUA KA A IBRENICA
PIA TOLA + PUA KA + A IBRENICA


PRAKTIÄONA PUA KA: strelja se na 2 silhuete (+1 no shoot) z A!tirih mest in A!tirih pozicij (leA3e z naslonom, leA3e brez naslona, z enim kolenom na tleh in stoje). Strelec zaÄ?ne nalogo z napolnjeno toda odprto puA!ko na mizi. Po znaku prime oroA3je, se premakne na prvo pozicijo (leA3e za naslonom) in se spopade s tarÄ?ami z najmanj po dvema streloma ter se nato premakne na drugo pozicijo in ponovni spopad z istimi tarÄ?ami, ter tako do konca. NajveÄ?ja razdalja 120m, najmanjA!a 75m.
A teje Ä?as opravljanja kompletne naloge. Nato se A!teje kot pri praktiÄ?ni piA!toli, osem boljA!ih zadetkov na tarÄ?ah (center 0 sec, nato 1.sec, 3 sec ter 5 sec za zgreA!en strel. Zadeta tarÄ?a No shoot kazen 5 sekund za vsak zadetek. Malce komplicirano, vendar na licu mesta je to precej enostavno.

POZOR!!!! MED PREMIKOM SME BITI OROA1JE SAMO V DVEH POZICIJAH –ALI ZAKLENJENO ALI ODPRTO. V VSAKEM PRIMERU MORA PRST BITI VIDNO ODMAKNJEN OD SPROA1ILCA IN OROA1JE VEDNO OBRNJENO V STRELSKO SMER. VSAKO NEUPOA TEVANJE TEH PRAVIL SE SMATRA KOT NEVARNO ROKOVANJE Z OROA1JEM IN JE VZROK ZA DISKVALIFIKACIJO STRELCA.

POTEZNA A IBRENICA: strelja se na A3elezne tarÄ?e oddaljene od 10 do 50m med premikom po oznaÄ?eni progi. Uporablja se dve vrsti nabojev, trap in idealke. Za vse bliA3nje tarÄ?e trap, za tri najbolj oddaljene pa idealke. Vmes je potrebno dopolniti oroA3je. A teje Ä?as potreben za dokonÄ?anje naloge. Kazen za nezadeto tarÄ?o 5 sekund, za nespopad z tarÄ?o 10 sekund.
ÄOe bodo razmere dovoljevale, bomo vsako progo opravili dvakrat in za rezultat bo veljal boljA!i Ä?as.

POZOR! VELJAJO ENAKA VARNOSTNA PRAVILA KOT ZA PUA KO!

NA KONCU A E MEA ANA NALOGA: PIA TOLA + PUA KA + A IBRENICA

Na tekmovanju se strogo spoA!tuje varno rokovanje z oroA3jem. Z oroA3jem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni. Prenos oroA3ja po poligonu samo v kovÄ?ku ali pa z odprtim leA3iA!Ä?em in s cevjo obrnjeno v tla. NeupoA!tevanju navodil sodnikov sledi opozorilo ali diskvalifikacija strelca.
PritoA3b na te odloÄ?itve se ne upoA!teva. Strelci-ke so dolA3ni spoA!tovati VARNOST in RED na streliA!Ä?u.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!
PRIJAVNINA 20€ za vse discipline.
Zmagovalci vseh treh disciplin prejmejo odliÄ?ja, najboljA!i skupno pa pokal.

Tekmovalci z svojim oroA3jem si strelivo priskrbijo sami.
Potrebno cca 45 za puA!ko,30+6 A!ibrenica,20 piA!tola (Ä?e streljamo dvakrat).
Kdor kaj nima, si lahko sposodi na poligonu

TEKMA JE PO PRINCIPU: VSI VABLJENI !!!

Informacije na 041 734 625 Rajko E-mail: ru.les@siol.net
administrator / Strelec.si
Odgovori
#2
Lepa tekma, Discipline nekaj novega. Izvajanje streljanja zelo intenzivno.
Bo treba ponoviti v veÄ?jem obsegu in z veÄ? streljanja.
REZULTATI!

*POTEZNA A IBRENICA*
1.mesto: PIRNAT PAVLE 65,98
2.PIKELJ ALEKSANDER 70,20
3.KREFT ZLATKO 87,65
4.KRAA NA PRIMOA1 87,73
5.BAJC ERNEST 91,62
6.MANSUTTI JOA1E 101,20
7.PODKRAJA EK KLEMEN 110,52
8.LESJAK RAJKO 111,20
9.AKRAPOVIĆ VITAL 114,50
10.BELIÄO JADRAN 119,35
11.PEROA A MATEJ 125,75
12.LOJK IVAN 127,28
13.BEM BRANIMIR 129,30

*POLAVTOMATSKA PUA KA*
1.mesto: MANSUTTI JOA1E 116,73
2.KREFT ZLATKO 149,62
3.BAJC ERNEST 151,59
4.PODKRAJA EK MITJA 152,49
5.KRAA NA PRIMOA1 163,58
6.PIRNAT PAVLE 164,24
7.AKRAPOVIĆ VITAL 181,35
8.KRAA NA MARJAN 182,57
9.LESJAK RAJKO 182,95
10.BELIÄO JADRAN 188,20
11.BEM BRANIMIR 193,95
12.LOJK IVAN 197,25

*KOMBINACIJA PIA TOLA+A IBRENICA+PUA KA*
1.mesto: KREFT ZLATKO 73,95
2.KRAA NA PRIMOA1 83,00
3.MANSUTTI JOA1E 85,90
4.PIRNAT PAVLE 99,34
5.PODKRAJA EK MITJA 114,68
6.AKRAPOVIĆ VITAL 117,61
7.PODKRAJA EK KLEMEN 152,39
8.LESJAK RAJKO 154,55
9.PEROA A MATEJ 159,81
10.BELIÄO JADRAN 164,35
11.LOJK IVAN 185,52
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)