Javni poziv za legalizacijo orožja

Posredujem javni poziv za legalizacijo orožja, katerega vsebina in obrazec za vlogo sta originalno objavljena tule.

Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, Ljubljana, izdaja v skladu s 40. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju (Uradni list RS, 85/2009)

JAVNI POZIV ZA LEGALIZACIJO OROŽJA

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju (Uradni list RS, 85/2009), je z dnem 14.11.2009 začel teči trimesečni rok za izvedbo legalizacije orožja. 40. člen citiranega zakona  določa, da sme imetnik, ki poseduje orožje brez veljavne listine za posest ali nošenje orožja, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona pri pristojnem organu podati vlogo za pridobitev ustrezne orožne listine. Pristojni organ izda ustrezno orožno listino po Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 in 85/09), razen orožnega lista, pod pogojem, da orožje ne izvira iz kaznivega dejanja, in da imetnik izpolnjuje pogoje: da je dopolnil 18 let, da ni zadržkov javnega reda, da je zanesljiv, da ima opravljen zdravniški pregled in da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Vloge je potrebno oddati na za to določenih obrazcih. Obrazci so dostopni na internetni strani UE Ljubljana (www.upravneenote.gov.si/ljubljana) ali pa se prevzamejo v glavni pisarni Sektorja za upravne notranje zadeve Upravne enote Ljubljana, Tobačna ulica 5, soba št. 19 ali na krajevnih uradih: Medvode, Vodice, Horjul, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova, Polhov Gradec, Ig, Dol in Notranje Gorice.

Imetniki s stalnim prebivališčem na območju Upravne enote Ljubljana lahko podajo vloge za legalizacijo orožja pri Upravni enoti Ljubljana, Sektorju za upravne notranje zadeve, Tobačna ulica 5, Ljubljana, osebno ali po pošti v času od 14.11.2009 do 14.02.2010, vsak delavnik, in sicer: ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 18.00 ure, sreda od 8.00 in 19.00 ure ter petek od 8.00 do 14.00 ure. Pri vložitvi vloge se orožja ne prinaša na upravno enoto.

Osebe, ki posedujejo neprijavljeno orožje, ki ga ni dovoljeno posedovati (avtomatsko, vojaško, eksplozivno orožje, gospodarska razstreliva, itd.), le-to po predhodnem obvestilu izročijo policijski postaji oz. upravni enoti, kjer se o izročitvi izda potrdilo. Pri oddaji tega orožja se zoper posestnike ne bodo izvajale nobene sankcije.

Eksplozivnega orožja in gospodarskega razstreliva se ne prinaša na upravno enoto ali policijske postaje, temveč osebe, ki tako orožje posedujejo oz. vedo kje je, o tem osebno ali po telefonu obvestijo policijsko postajo ali policijsko upravo na telefon 113. Eksplozivno orožje bodo prevzeli policisti, ki so strokovno usposobljeni za ravnanje s takšno vrsto orožja ter poskrbeli za strokovno uničenje.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top