5. kolo tekme za Balkansko ligo 2013

aa

Strelska zveza Alpe-Adria Vas v sodelovanju z MORiS – MSZA vabi na peto v seriji strelskih ostrostrelskih tekmovanj za »BALKANSKO LIGO 2013«, katera bo izvedena v Soboto, dne 14.09.2013  na vojaškem strelskem poligonu Bač na Počku (pri Pivki).

Tekmovanje bo štelo za seštevek točk za Balkansko ligo 2013!

Disciplina 700m bo štela kot kvalifikacija za tekmovanje INTERNATIONAL 1000  v oktobru 2013!

Tekmovalo se bo v naslednjih strelskih disciplinah:

 

1. Ostrostrelna puška – 300 m;

2. Ostrostrelna puška – 500 m;

3. Ostrostrelna puška – 700 m.

Začetek tekmovanja bo ob 8.00 uri – predprijave so zaželjene in finančno stimulirane!

V slučaju napovedi zelo slabega vremena se tekmovanje prestavi. Obvestilo bo v tem primeru podano najmanj 24 ur pred predvidenim pričetkom tekmovanja na forumu: »Strelec.si«

Na razdaljah 300 in 500m se strelja 25 min. (20 strelov za rezultat + 5 min za probne strele), sledi cca 20 min. premora za menjavo tarč in priprave naslednje serije strelcev, nato zopet tekmovalna serija. Čas streljanja in strelska mesta določi organizator in jih tekmovalci sami ne spreminjajo. Na razdalji 700m se strelja 25min neomejeno število preizkusnih strelov, nato sledi premor, da se zadetki prelepijo in nato še 25min za dvajset tekmovalnih strelov.

Pogoji za dolgocevna orožja: strelja se leže po dogovorjenem pravilniku za »Balkansko ligo« (izjema: invalidsko stanje pri katerem strelec takšnega položaja ne more zavzeti, vendar takšna oseba strelja samo v »odprti kategoriji«).

 

Orožje in oprema se bo razvrstila v naslednji dve strelski kategoriji:

– Odprta kategorija (tako imenovana »OPEN« kategorija);

– Kategorija taktične ostrostrelne puške (tako imenovana »TR« kategorija).

 

V »TR« kategoriji so dovoljeni prednji nasloni tipa »bipod«, oz. nahrbtnik (puška ne sme sama držati smeri, oz. položaja proti tarči in v nahrbtniku ne sme biti vstavljenih trdih podlog, oz. »rifle rest-ov«), zadaj pa je dovoljena uporaba mehkega naslona (blazina, strelčeva dlan,…).

Dovoljena je uporaba naslednjih kalibrov: 7,62Nato (.308Win), 5.56Nato (.223Rem), 7,62x54R in 8X57IS.

Skupna masa puške, vključno z vsemi dodatki, (namerilne naprave in nožice) ne sme presegati 8,25kg.

Kompenzatorji in plinske zavore niso dovoljeni.

 

Pri puškah z optičnimi merki v kategoriji »OPEN« je dovoljena uporaba obeh naslonov, vendar med seboj ne smeta biti fizično povezana. Spredaj je lahko trdi naslon (bipod, rifle rest, leseno stojalo,…), kateri ne sme držati same puške brez zadnjega naslona v smeri tarče in zadaj je lahko mehek naslon (blazina, zajčja ušesa, strelčeva dlan/pest,…) uporaba monopoda zadaj ni dovoljena. Kaliber do 8,6mm (omejeno z elaboratom strelišča), skupna masa puške, vključno z vsemi dodatki, (namerilne naprave in nožice) ne sme presegati 10kg. Prožilci na izpust niso dovoljeni, kompenzatorji in plinske zavore so dovoljeni.

Orožje, naboji in ostala oprema strelca mora delovati varno.

Če je tekmovalec v dvomu o ustreznosti, oz. primernosti orožja, opreme,… glede razpisane kategorije, naj kontaktira organizatorja tekmovanja!

Poizkusni streli se posebej strelcu ne kažejo, zato si je vsak tekmovalec (ali njegov opazovalec) dolžan priskrbeti svojo opremo za opazovanje zadetkov – spektiv, dvogled,… Čas streljanja poizkusnih strelov se šteje v skupni tekmovalni čas 25min brez prekinitev za prehod na tekmovalni del. Dovoljeno je streljanje »v parih« (strelec/opazovalec), vendar pri sporočanju zadetkov, oz. pri medsebojnem komuniciranju ne smejo motiti drugih udeležencev tekmovanja.

Istočasno se bo streljalo na vseh razdaljah 300, 500 in 700m. Vse razdalje streljanja so nazivne. Dejanske razdalje bodo zainteresiranim izmerjene na kraju z daljinomerjem Leica Rangemaster 1600, ki ga poseduje organizator! Tekmovalci bodo razvrščeni tudi ekipno in sicer ločeno v vsaki strelski kategoriji (seštevek doseženih krogov iz vseh treh disciplin in sicer za ekipo šteje rezultat vseh treh tekmovalcev iz ekipe, ki tekmujejo v isti kategoriji). Tekmovalci prijavijo člane za ekipno tekmovanje pred tekmovanjem samim – lahko tudi že v predprijavi!

Za tekmovanje bo štelo dvajset zadetkov na tarči. Na 300 in 500m bodo preizkusne tarče posebej ločene od tekmovalnih, na 700m pa je samo ena tarča – preizkusni zadetki se med premorom zalepijo in se za rezultat strelja na isto tarčo.

Kazni: za neupoštevanje navodil linijskega sodnika, motenje drugih strelcev, ali kakšno drugo nešportno vedenje sledi prvo opozorilo sodnika (linijskega ali glavnega), drugo opozorilo pomeni odvzem dveh krogov pri rezultatu, tretje opozorilo pa pomeni izključitev tekmovalca iz tekmovanja. Groba kršitev varnosti (obračanje orožja iz varne smeri proti drugim udeležencem tekmovanja, nekontrolirana sprožitev v katero koli drugo smer razen proti tarčam tudi kamorkoli pred in po sodnikovem žvižgu za pričetek/konec tekmovanja) je po presoji Linijskega sodnika lahko razlog za diskvalifikacijo strelca. Odločitev sodnika glede diskvalifikacije je dokončna brez možnosti pritožbe s strani strelca, oz. njegovega zastopnika. V primeru, da bo na tarči več zadetkov in ne bo možno razbrati, da zadetki niso bili izvedeni s strani drugega strelca, pa sam tekmovalec le teh sprotno ne bo zaznal in o tem že med tekmovalno serijo ne bo obvestil linijskega sodnika) se strelcu odvzame toliko najboljših strelov, kolikor je preveč zadetkov na tarči (to pomeni, da če je na tarči 22 lukenj enakega kalibra in se strelec ni pritožil linijskemu sodniku za strele, ki jih ni on storil, se le temu odvzameta dva najboljša strela).

Tekmovalec ima pravico nastopati v katerikoli izmed treh razpisanih disciplin. Prijavnina za osnovni dve disciplini v eni kategoriji znaša v predprijavi 25,00 €, višina prijavnine na kraju samem (če strelec ni bil predprijavljen) znaša 30,00 €. V vsakem primeru se prijavnina poravna pred tekmovanjem, (v tem znesku je vštet tudi strošek za malico ter eno brezalkoholno pijačo). Znesek nastopa v dodatni kategoriji je dodatnih 5,00 €, in znesek udeležbe (odločitev vsakega strelca posebej) na tekmovanju v dodatni disciplini 700m je še  dodatnih 5,00 €. Za sodelovanje v ekipnem tekmovanju se ne obračunava dodatnih stroškov.

Tekmovalci si orožje, strelivo, opremo za opazovanje zadetkov in ležalne podloge (»podmetače«) priskrbijo sami.

Vaša vprašanja, INFO ali predprijave (katere so zaradi lažje organizacije zelo zaželjene in hkrati tudi finančno stimulirane) za udeležbo na strelskem tekmovanju za Balkansko ligo (ki bo – kot že rečeno – v soboto 14.09.2013 na strelskem vadbišču SV Bač na Počku), pa nam lahko pošljete na naša že poznana e-mail naslova:

ru.les.vet@gmail.com

alpeadria2011@gmail.com

ali pokličete na tel. št.: 00386 (0)70 734 625

 

VARNOST:

• Na tekmovanju se strogo spoštuje varno rokovanje z orožjem!

• Z orožjem se rokuje samo po navodilih sodnikov in nikjer drugje kot na strelski liniji in varnostni coni!

• Orožje mora biti obvezno vedno obrnjeno v varno smer! Razen med samim streljanjem, mora biti orožje vedno z odprtim zaklepom oz. vidno zavarovano in brez vstavljenega okvirja!

• Na strelišču je obvezna uporaba zaščitnih sredstev!

• Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost!

• Streljanje se zaradi varnost izvaja v eni liniji po principu “VSI STRELJAJO—NIHČE NE STRELJA”.

•  Na strelsko linijo se lahko orožje položi samo na ukaz sodnika. Še vedno prazno in z odprtim ležiščem. Ravno tako strelivo.

•  Po koncu streljanja se mora strelec dvigniti in orožje pustiti pravilno varno in odprto.

•  Po ukazu sodnika »KONEC STRELJANJA« strelec ne sme manipulirati z orožjem ali ležati ob njem.

•  Tekmovalci, ki streljajo iz istega orožja, so to dolžni povedati ob prijavi zaradi organizacije streljanja.

• OPOZORILO: STROGO PREPOVEDANA HOJA IZVEN OZNAČENIH POTI!

KOORDINATE STRELIŠČA:

45038’53.05 S

14015’56.44 V

Organizator tekmovanja:

SZAA  &  MORiS – MSZA – ZVDS

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top