Rezultati 4_kolo_PP-PR13-Rifnik

Pokalno Prvenstvo Pištola/Revolver 2013

4. kolo RIFNIK pri Šentjurju

20. julij 2013

 

REZULTATI

Rezultati    pištola 3×10
Mesto —– Priimek Ime Klub —– Pi1 Pi2 Pi3 Skupaj

1

Gajšek

Štefan

SD Rifnik1

98

96

97

291+

2

Jelen

Bojan

SD Rifnik1

98

96

97

291

3

Kovač

Darko

SD Strelec

96

95

93

284

4

Peterka

Branko

SD Kremen Moravče1

91

95

96

282

5

Kotnik

Marjan

SD Celje1

93

94

94

281

6

Guček

Drago

SD Celje1

95

90

94

279

7

Smole

Viktor

SD Rifnik1

90

95

93

278

8

Gajšek

Alojz

SD Rifnik2

91

93

92

276

9

Obrez

Jožef

SD Rifnik2

90

93

91

274

10

Kotnik

Bogomir

SD Celje1

87

91

92

270++

11

Kimovec

Borut

SD Kremen Moravče1

87

92

91

270+

12

Cigale

Borut

SD Kremen Moravče1

92

91

87

270

13

Žabjek

Bojan

SD Modri As

89

89

91

269+

14

Jurič

Mitja

SD Jože Kovačič

94

85

90

269

15

Oblak

Marko

SD Rifnik2

88

89

90

267

16

Svetelšek

Marko

SD Rifnik3

87

89

86

262

17

Turk

Pavel

SD Dum Dum

85

84

91

260+

18

Johan

Ivan

SD Rifnik3

84

88

88

260

19

Kalšek

Anton

SD Celje2

84

86

88

258

20

Gregorc

Tomaž

SD Iška vas

88

87

82

257

21

Mak

Marjan

SD Rifnik

86

88

81

255

22

Žgajner

Cveto

SD Celje2

83

87

84

254

23

Gospić

Ninoslav

SD Rifnik4

82

84

84

250

24

Pečar

Benjamin

SD Rifnik3

81

83

82

246

25

Hudales

Martin

SD Dolič

63

89

90

242

26

Potočnik

Sandi

SK Sv.Jurij

79

79

76

234

27

Jadek

Daniel

SD Rifnik4

79

81

73

233

28

Bitenc

Drago

SD Modri As

77

74

77

228

29

Guzej

Dejan

SD Rifnik

67

72

77

216

30

Zupančič

Matej

SD Rifnik4

66

68

74

208

31

Zupanc

Aleksander

SD Rifnik

67

68

69

204

32

Hrovat

Branko

SD Rifnik

79

62

59

200

33

Kladnik

Boris

SD Rifnik

72

66

49

187

34

Mužič

Miha

SD Dum Dum

40

70

75

185+

35

Akrapovič

Vital

DVV Strelec1

58

62

65

185

36

Vovko

Anton

SD Gorjanci

60

35

68

163

37

Obrez

Dušan

SD Rifnik

49

61

52

162

38

Brkić

Zeljko

DVV Jod113

45

54

51

150

39

Pozvek

Iztok

SD Dum Dum

43

47

51

141

40

Vidmar

Miro

DVV ORTO

57

41

38

136

41

Krapež

Danijel

DVV

46

51

38

135

42

Karov

Igor

DVV Strelec

38

44

47

129

43

Mankoč

Marjan

DVV Strelec1

40

40

46

126

44

Povž

Igor

SD Gorjanci

27

14

30

71

45

Lesjak

Rajko

DVVSPO

10

10

10

30

46

Baranja

Karlo

SD Postojna

0

0

0

0

47

Caharija

Maša

DVV Strelec

0

0

0

0

48

Kodrin

Gregor

SD Loka pri Žusmu

0

0

0

0

49

Slatinek

Viktor

SD Dolič

0

0

0

0

Rezultati    revolver 3×10
Mesto —– Priimek Ime Klub —– Re1 Re2 Re3 Skupaj

1

Jelen

Bojan

SD Rifnik1

98

98

99

295

2

Gajšek

Štefan

SD Rifnik1

96

98

98

292

3

Smole

Viktor

SD Rifnik1

94

96

99

289+

4

Guček

Drago

SD Celje1

96

98

95

289

5

Kovač

Darko

SD Strelec

93

95

98

286

6

Kimovec

Borut

SD Kremen Moravče1

94

96

94

284

7

Peterka

Branko

SD Kremen Moravče1

90

95

96

281

8

Kotnik

Marjan

SD Celje1

92

95

93

280

9

Kotnik

Bogomir

SD Celje1

92

92

95

279++

10

Cigale

Borut

SD Kremen Moravče1

94

90

95

279+

11

Kalšek

Anton

SD Celje2

94

92

93

279

12

Žgajner

Cveto

SD Celje2

87

94

93

274++

13

Oblak

Marko

SD Rifnik2

90

94

90

274+

14

Svetelšek

Marko

SD Rifnik3

93

91

90

274

15

Gajšek

Alojz

SD Rifnik2

86

90

91

267

16

Jurič

Mitja

SD Jože Kovačič

86

93

87

266

17

Johan

Ivan

SD Rifnik3

90

88

87

265

18

Gospić

Ninoslav

SD Rifnik4

85

89

90

264

19

Hudales

Martin

SD Dolič

81

91

91

263

20

Obrez

Jožef

SD Rifnik2

79

91

89

259

21

Pečar

Benjamin

SD Rifnik3

87

84

86

257

22

Gregorc

Tomaž

SD Iška vas

88

91

73

252

23

Mak

Marjan

SD Rifnik

86

78

87

251

24

Hrovat

Branko

SD Rifnik

79

81

84

244

25

Jadek

Daniel

SD Rifnik4

75

79

84

238+

26

Bitenc

Drago

SD Modri As

77

77

84

238

27

Kodrin

Gregor

SD Loka pri Žusmu

73

69

83

225+

28

Obrez

Dušan

SD Rifnik

75

74

76

225

29

Guzej

Dejan

SD Rifnik

70

82

70

222+

30

Žabjek

Bojan

SD Modri As

83

89

50

222

31

Vidmar

Miro

DVV ORTO

66

74

81

221

32

Zupančič

Matej

SD Rifnik4

65

78

70

213

33

Mužič

Miha

SD Dum Dum

39

59

49

147

34

Krapež

Danijel

DVV

38

61

45

144

35

Brkić

Zeljko

DVV Jod113

47

46

42

135

36

Pozvek

Iztok

SD Dum Dum

28

16

40

84

37

Lesjak

Rajko

DVVSPO

10

10

10

30

Rezultati    MK puška odprti merki
Mesto —– Priimek Ime Klub skupaj

1

Slatinek

Viktor

SD Dolič

133

2

Kalšek

Anton

SD Celje2

132

3

Jelen

Bojan

SD Rifnik1

130++

4

Jurič

Mitja

SD Jože Kovačič

130+

5

Gajšek

Štefan

SD Rifnik1

130

6

Oblak

Marko

SD Rifnik2

129

7

Hudales

Martin

SD Dolič

124

8

Pečar

Benjamin

SD Rifnik3

123+++

9

Žabjek

Bojan

SD Modri As

123++

10

Gospić

Ninoslav

SD Rifnik4

123+

11

Peterka

Branko

SD Kremen Moravče1

123

12

Guzej

Dejan

SD Rifnik

122

13

Žgajner

Cveto

SD Celje2

119

14

Kotnik

Bogomir

SD Celje1

118

15

Mankoč

Marjan

DVV Strelec1

117

16

Gajšek

Alojz

SD Rifnik2

116

17

Kimovec

Borut

SD Kremen Moravče1

115

18

Johan

Ivan

SD Rifnik3

110

19

Svetelšek

Marko

SD Rifnik3

109

20

Bitenc

Drago

SD Modri As

106

21

Hrovat

Branko

SD Rifnik

103

22

Vovko

Anton

SD Gorjanci

101

23

Akrapovič

Vital

DVV Strelec1

98

24

Turk

Pavel

SD Dum Dum

97

25

Gregorc

Tomaž

SD Iška vas

87

26

Karov

Igor

DVV Strelec

82

27

Krapež

Danijel

DVV

76

28

Povž

Igor

SD Gorjanci

63

29

Mužič

Miha

SD Dum Dum

47

30

Lesjak

Rajko

DVVSPO

10

Rezultati    MK puška optika
Mesto —– Priimek Ime Klub skupaj

1

Johan

Ivan

SD Rifnik3

147

2

Jelen

Bojan

SD Rifnik1

140+

3

Jurič

Mitja

SD Jože Kovačič

140

4

Oblak

Marko

SD Rifnik2

139

5

Guzej

Dejan

SD Rifnik

137

6

Slatinek

Viktor

SD Dolič

137

7

Gajšek

Štefan

SD Rifnik1

135+

8

Pečar

Benjamin

SD Rifnik3

135

9

Hudales

Martin

SD Dolič

131+

10

Gajšek

Alojz

SD Rifnik2

131

11

Žgajner

Cveto

SD Celje2

130

12

Gospić

Ninoslav

SD Rifnik4

128

13

Peterka

Branko

SD Kremen Moravče1

127

14

Gregorc

Tomaž

SD Iška vas

125

15

Svetelšek

Marko

SD Rifnik3

124

16

Žabjek

Bojan

SD Modri As

122

17

Kalšek

Anton

SD Celje2

116

18

Bitenc

Drago

SD Modri As

112

19

Hrovat

Branko

SD Rifnik

111

20

Zupanc

Aleksander

SD Rifnik

107

21

Kimovec

Borut

SD Kremen Moravče1

96

22

Brkić

Zeljko

DVV Jod113

87

23

Lesjak

Rajko

DVVSPO

10

EKIPNI  REZULTATI  PIŠTOLA

Klub

Priimek

Ime

Izr1

SD Rifnik1

Jelen

Bojan

291

Gajšek

Štefan

291

Smole

Viktor

278

Vsota od Izr1

860

SD Celje1

Kotnik

Marjan

281

Guček

Drago

279

Kotnik

Bogomir

270

Vsota od Izr1

830

SD Kremen Moravče1

Peterka

Branko

282

Kimovec

Borut

270

Cigale

Borut

270

Vsota   od Izr1

822

SD Rifnik2

Gajšek

Alojz

276

Obrez

Jožef

274

Oblak

Marko

267

Vsota od Izr1

817

SD Rifnik3

Svetelšek

Marko

262

Johan

Ivan

260

Pečar

Benjamin

246

Vsota od Izr1

768

SD Rifnik4

Gospić

Ninoslav

250

Jadek

Daniel

233

Zupančič

Matej

208

Vsota od Izr1

691

SD Rifnik6

Mak

Marjan

255

Zupanc

Aleksander

204

Obrez

Dušan

162

Vsota od Izr1

621

SD Rifnik5

Guzej

Dejan

216

Hrovat

Branko

200

Kladnik

Boris

187

Vsota od Izr1

603

SD Dum Dum

Turk

Pavel

260

Mužič

Miha

185

Pozvek

Iztok

141

Vsota od Izr1

586

SD Celje2

Kalšek

Anton

258

Žgajner

Cveto

254

Vsota od Izr1

512

SD Modri As

Žabjek

Bojan

269

Bitenc

Drago

228

Vsota od Izr1

497

DVV Strelec1

Akrapovič

Vital

185

Mankoč

Marjan

126

Vsota od Izr1

311

EKIPNI  REZULTATI  REVOLVER

Klub

Priimek

Ime

Izr2

SD Rifnik1

Jelen

Bojan

295

Gajšek

Štefan

292

Smole

Viktor

289

Vsota od Izr2

876

SD Celje1

Guček

Drago

289

Kotnik

Marjan

280

Kotnik

Bogomir

279

Vsota od Izr2

848

SD Kremen Moravče1

Kimovec

Borut

284

Peterka

Branko

281

Cigale

Borut

279

Vsota od Izr2

844

SD Rifnik2

Oblak

Marko

274

Gajšek

Alojz

267

Obrez

Jožef

259

Vsota od Izr2

800

SD Rifnik3

Svetelšek

Marko

274

Johan

Ivan

265

Pečar

Benjamin

257

Vsota od Izr2

796

SD Rifnik4

Gospić

Ninoslav

264

Jadek

Daniel

238

Zupančič

Matej

213

Vsota od Izr2

715

SD Celje2

Kalšek

Anton

279

Žgajner

Cveto

274

Vsota od Izr2

553

SD Rifnik6

Mak

Marjan

251

Obrez

Dušan

225

Zupanc

Aleksander

0

Vsota od Izr2

476

SD Rifnik5

Hrovat

Branko

244

Guzej

Dejan

222

Kladnik

Boris

0

Vsota od Izr2

466

SD Modri As

Bitenc

Drago

238

Žabjek

Bojan

222

Vsota od Izr2

460

SD Dum Dum

Mužič

Miha

147

Pozvek

Iztok

84

Turk

Pavel

0

Vsota od Izr2

231

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top