Strelstvo v Sloveniji v številkah

Avtorja Roman Luštrik in Goran Živec

Številu imetnikov orožnih listin in številu kosov orožja v Sloveniji je pogosto vprašanje v debatah med strelci in lovci. Ker za enkrat ni zanesljivega vira od koder bi lahko črpali ažurne podatke, poročava številke, ki so bile relevantne konec avgusta 2018.

Podatke o orožju, ki ga ureja Zakon o orožju (civilno orožje) sva pridobili na podlagi zahteve za dostop do informacij javnega značaja od Ministrstva za notranje zadeve v mesecu avgustu leta 2018 gospodovega. Sicer niso posredovali še vsega zahtevanega, kot je npr. razporeditev po kalibrih, a pričakujemo, da bodo vlogi ugodili v prihodnje.

Na podlagi slike 1 lahko ugotovimo, da:

 • Je v Sloveniji okoli 55.000 orožnih listih, levji delež na račun fizičnih oseb. Ker imajo nekateri lahko več orožnih listin (npr. OL za šport in OL za zbiranje) poročamo o št. orožnih listih, ne pa imetnikih orožnih listin.
 • Približno 30.000 od teh je Orožnih listov, 18.000 Dovoljenj za posest in drobiž za ostale listine.


Za lažje branje naslednjih grafov si za osvežitev spomina poglejmo 3. člen Zakona o orožju, ki razvršča orožje v kategorije od A do D.

Kategorija A:

 1.     eksplozivni vojaški izstrelki in lanserji;
 2.     avtomatsko strelno orožje;
 3.     orožje, prikrito v druge predmete;
 4.     strelivo z eksplozivnim ali vnetljivim učinkom in nedelaborirani izstrelki za tako strelivo;
 5.     strelivo za pištole in revolverje s kroglo, ki ima razširni (ekspanzijski) učinek in krogle za tako strelivo, razen streliva za lovsko ali športno orožje za osebe, ki imajo pravico do tega orožja;
 6.     vojaško orožje;
 7.     eksplozivno orožje in njegovi deli;
 8.     hladno orožje;
 9.     posebna oprema za orožje;
 10.  orožje, ki je izdelano ali predelano brez dovoljenja za promet z orožjem, razen orožja iz 4. in 7. točke kategorije D;
 11.  orožje, izdelano iz katerega koli bistvenega sestavnega dela orožja, ki izvira iz nedovoljene trgovine;
 12.  izdelano novo orožje, ki nima predpisanih označb.

Kategorija B:

 1.     polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno orožje;
 2.     enostrelno kratkocevno orožje s centralno udarno iglo;
 3.     enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom, s skupno dolžino do 28 centimetrov;
 4.     polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za več kot tri naboje;
 5.     polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za največ tri naboje, pri katerem je nabojnik snemljiv, oziroma ni gotovo, ali je orožje takšne konstrukcije, da ga je mogoče z običajnim orodjem predelati v več kot tristrelno orožje z enim polnjenjem;
 6.  repetirno in polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo dolžine do 60 centimetrov;
 7.     polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu strelnemu orožju.

Kategorija C:

 1.     repetirno dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto v 6. točki kategorije B;
 2.     dolgocevno orožje z eno ali več enostrelnimi risanimi cevmi;
 3.     polavtomatsko dolgocevno strelno orožje, ki ni zajeto v točkah 4 do 7 kategorije B;
 4.     enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom in s skupno dolžino nad 28 centimetrov.

Kategorija D:

 1.     enostrelno dolgocevno orožje z eno ali več gladkimi cevmi,
 2.     plinsko orožje,
 3.     reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se ne uporablja enovitega naboja,
 4.     možnarji,
 5.     staro orožje,
 6.     zračno orožje,
 7.     orožje s tetivo,
 8.     električni paralizatorji,
 9.     razpršilci.

O številu kosov orožja lahko rečemo, da:

 • Daleč največ kosov orožja je namenjenih lovu (cca. 76000), manj športu (cca. 26000). Ni rečeno, da je kos orožja namenjen izključno lovu ali športu, vendar je teh kosov verjetno omejeno malo.
 • Za varnost, zbiranje, legalizacijo in “Ostalo” je po cca 8000 kosov za vsako kategorijo, torej cca 10% najštevilčnejše kategorije (Lov).
 • Za lov je velika večina kosov orožja pisanih na Orožni list (na slki oranžna barva), zelo malo pa na Dovoljenje za posest.
 • Športniki smo glede vpisa orožja v orožno listino “tutti frutti”. Kose orožja imamo v približno enakih delih pisane tako na Orožni list kot Dovoljenje za posest, vsaj za kategorije B1 in C1 (tu se pojavijo tudi nekateri z Orožnim posestnim listom).


MNZ je posredoval tudi število kosov orožja glede na nekakšne vrste orožja. Podatke poročava bolj kot zanimivost, saj je v teh podatkih verjetno kar nekaj napak in nedoslednosti. Do katere mere bi te napake vplivale na končno analizo pa je v tej točki težko oceniti. Nekatere skupine, kjer je bilo kosov relativno malo, smo izključili iz prikaza (gojitev in omamljanje divjadi, najdba, podaritev, ostalo).

 

Scroll to Top