Izpit za polnjenje

!!! OPOZORILO !!!​

Spodnja vprašanja in odgovori so objavljeni izključno v informativne namene in nikakor ne zagotavljajo opravljenega izpita. Odgovori so večinoma napisani s strani uporabnikov te spletne strani in niso nujno tudi pravilni.

Hkrati je za ravnanje z eksplozivnimi sredstvi potrebno znanje z izkušnjami, ki ga ni mogoče pridobiti le z učenjem odgovorov na spodnja vprašanja. Preden se lotite polnjenja streliva, je nujno ali vsaj zelo priporočljivo, da se o pripravah in postopkih seznanite v živo pri ljudeh, ki imajo s tem dovolj izkušenj. Poleg tega predlagamo, da si temeljito preberete katerega od boljših “reloading manual-ov”, npr. Lyman, Speer, Sierra, ipd. in dosledno upoštevate vse varnostne napotke, ki so v njih napisani.

Upravitelj, lastnik, administrator in moderatorji spletne strani Strelec.si, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti pri morebitnih nezgodah med polnjenjem ali napakah med opravljanjem izpita.

Napotki za komentiranje​

Tu so objavljena vprašanja za izpit za ponovno polnjenje streliva, uporabniki pa lahko objavljate odgovore.

Prosim, da objavljate izključno odgovore in ničesar drugega. Način objavljanje odgovora je tak: na začetek odgovora označite št. vprašanja, zatem pa napišite odgovor. Prosim da se potrudite za knjižni jezik, da bodo vsi nedvoumno vedeli o čem govorite. ;)

V primeru, da je odgovor za določeno vprašanje že objavljen, vi pa menite, da ga lahko napišete bolje, ga seveda objavite še enkrat.

Vaše odgovore vpišite spodaj v komentar, administrator pa jih bo uvrstil k posameznim vprašanjem.

Vprašanja in odgovori

1. Zakonska podlaga za polnjenje streliva za lastne potrebe?

Zakon o eksplozivih (ZE) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o eksplozivih (ZE-A) določata v 28. členu način in dovoljenje količine potrebnih surovin za polnenje streliva za lastne potrebe

* Glede na to da od leta 2008 velja nov zakon in sicer Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) in le ta v 30. členu piše o nakupu delov streliva za fizične osebe, kar predstavlja zakonsko osnovo za ponovno polnjenje poleg Zakona o orožju, ki omogoča pridobitev orožne listine (orožnega lista) kar je poleg certifikata o usposobljenosti tudi pogoj za nakup delov streliva

* – Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) ureja v 30. členu nakup delov streliva za fizične osebe, kar predstavlja zakonsko osnovo za ponovno polnjenje streliva. – Zakon o orožju (ZOro), ki omogoča pridobitev orožne listine (orožnega lista) kar je poleg certifikata o usposobljenosti tudi pogoj za nakup delov streliva. Prav tako pa tudi opredeljuje strelivo. – Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki

2. Kateri zakon in kako opredeljuje strelivo?

ZE in ZE-A določata in urejata načine pridobivanja, ravnanja in prometa s eksplozivnimi snovmi. Eksplozive razdeli na:

 • razstreliva,
 • smodniki,
 • eksplozivne snovi,
 • inicialna in vžigalna sredstva,
 • izdelki, polnjeni z eksplozivi,
 • pirotehnične zmesi,
 • pirotehnični izdelki

*Zakon o orožju (ZOro) opredeljuje strelivo ter dele streliva (tulec z netilko, netilka in pogonski smodnik) kot orožje

3. Kako razvrščamo eksplozive?

 • razstreliva,
 • smodniki,
 • eksplozivne snovi,
 • inicialna in vžigalna sredstva,
 • izdelki, polnjeni z eksplozivi,
 • pirotehnične zmesi,
 • pirotehnični izdelki

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) razvršča v tretjem členu eksplozive v 6 podrazredov:

 1. podrazred 1.1: snovi in predmeti, ki lahko povzročijo eksplozijo v masi (eksplozija v masi je eksplozija, ki se praktično v trenutku razširi na ves tovor);
 2. podrazred 1.2: snovi in predmeti, ki lahko pri eksploziji tvorijo drobce, vendar ne morejo povzročiti eksplozije v masi;
 3. podrazred 1.3: snovi in predmeti, ki lahko povzročijo požar, nevarnost za nastanek drobcev ali udarnega vala pa je majhna in ne morejo povzročiti eksplozije v masi. Te snovi so: – tiste, katerih izgorevanje povzroča znatno toplotno sevanje, ali – tiste, ki zgorevajo druga za drugo, pri čemer nastaja šibek udarni val ali manjši drobci ali oboje;
 4. podrazred 1.4: snovi in predmeti, ki ob požaru med prevozom pomenijo majhno nevarnost. Vplivi so omejeni na tovor. Ob eksploziji naj ne bi nastali večji delci z daljšim dometom. Zunanji plamen ne sme povzročiti trenutne eksplozije celotne vsebine tovora;
 5. podrazred 1.5: izredno neobčutljive snovi, ki sicer lahko povzročijo eksplozijo v masi, vendar so tako neobčutljive, da je zelo majhna verjetnost vžiga ali prehoda gorenja v detonacijo pri običajnih prevoznih razmerah. Najmanjša zahteva za te snovi je, da pri preizkusu zunanjega gorenja ne smejo eksplodirati;
 6. podrazred 1.6: izredno neobčutljivi predmeti, pri katerih ne more priti do eksplozije v masi. Ti predmeti vsebujejo le izredno neobčutljive detonirajoče snovi, verjetnost, da bi prišlo do nepredvidenega vžiga ali razširitve ognja, pa je zanemarljiva.

4. Katere osnovne vrste smodnikov poznate?

Smodnik je: eksploziv, ki zgoreva s termično prevodnostjo in je primarno namenjen potisku izstrelka. Poznamo: brezdimni in črni smodnik

5. Značilnosti malodimnega smodnika?

Gori z višjo temperaturo, manj ostanka in z bistveno zmanjšano količino dima. Brezdimni smodniki so zaradi načina izdelave in dodanih kemikalij bolj stabilni in obstojni. Ločimo brezdimne smodnike z enojno (nitroceluloza) ter dvojno osnovo (dodan nitroglicerin) (single base in double base). Običajno se pojavlja v obliki malih cilindrov, kroglic ali pa lističev. *Malodimni smodnik je kemična spojina napram črnemu smodniku, ki je zmes kemikalij.

6. Značilnosti črnega smodnika?

Črni smodnik je mešanica kalijevega nitrata, oglja in žvepla ter gori počasnejše in z bistveno več dima in ostankov kot brezdimni smodnik. Hitrost gorenja je neodvisna od tega ali gori na odprtem ali v cevi orožja (pri brezdimnem smodniku je hitrost gorenja v zaprtem prostoru (cev) bistveno večja kot pa na prostem kjer je podobna črnemu smodniku).

7. Kako se praviloma aktivirajo smodniki?

Smodnike aktiviramo navadno z netilko, ki zagotovi dovolj visoko temperaturo, da vžge smodnik.

8. Kaj določa hitrost izgorevanja malodimnega smodnika?

Hitrost malodimenga smodnika določa njegova kemična sestava, velikost zrnc ter njihova oblika. V manjši meri pa to določajo zunanji vplivi kot so temperatura in pritisk.

9. Katere vrste netilk poznate?

Poznamo:

 • SP – small pistol
 • SR – small rifle
 • LR – large rifle
 • LP – large pistol

in pa dodatno magnum netilke, za naboje z dvojno polnitvijo (300wm npr.). Netilke so dveh glavnih vrst in sicer berdan (prepoznamo po dveh luknjicah v dnu tulca in niso primerne za ponovno polnjenje) in pa boxer (ena luknjica), ki je standarden tip netilke za ponovno polnjenje streliva.

10. Kaj pomenijo naslednje oznake na embalaži netilk: SP, LP in SR?

Glej prejšnji odgovor

11. Vrste netilk glede na način iniciranja?

Boxer tip uporablja nakovalo ob katerega udarna igla stisne eksplozivno polnjenje in sproži vžig skozi centralno luknjico v tulcu, Berdan netilka pa je vsajena v tulec ki ima sredinski del malenkost zvišan (ekvivalent vgrajenega nakovala pri Boxer vrsti netilke) ob katerega udarna igla stisne eksplozivno zmes ter proži vžig skozi dve luknjici.

12. Katere vrste naprav za polnjenje streliva za lastne potrebe poznate?

Eno ali več postajne (progresivne) naprave za polnjenje.

13. Katere vrste tulcev poznate in na kaj morate biti pozorni?

 • konusne (navadno za pištolsko strelivo)
 • stekleničaste (navadno za puške)
 • valjaste (navadno za revolverje)

Pri tulcih ločujemo še tulce z robnim vžigom (ponavadi imajo rob na dnu tulca) in centralnim vžigom (ponavadi imajo utor na dnu tulca). *Pozorni moramo biti na to, da izberemo tulce pravilnega kalibra, saj je več kalibrov z enakim premerom tulca (npr. 9×19, 9×21, 9×18…)

14. Naštejte nekaj vrst krogel?

Polnooplaščene, krogle z mehko konico, krogle z votlo konico, krogle z ekspanzivnim učinkom, svinčene krogle, homogene krogle

15. Pripomočki za polnjenje streliva.

Pripomočki: naprava za polnjenje z ustreznimi matricami, držalom tulcev ter napravo za vstavljanje netilk, tehtnico, kljunasto merilo, kladivo za razstavljanje nabojev, napravo za čiščenje tulcev (tumbler), napravo za robkanje tulcev (trimmer) + surovine za polnjenje: tulce, netilke, krogle in ustrezen smodnik…

16. Sestava naboja.

Enovit naboj je sestavljen iz tulca, krogle, inicialke (netilke), smodniške polnitve.

17. Katere dele streliva lahko posameznik poseduje brez vseh dovoljenj?

Tulec in krogla.

18. Kdaj lahko posameznik poseduje netilke?

Fizične osebe, ki imajo na podlagi predpisov, ki urejajo posest orožja, veljavni orožni list, lahko kupujejo in imajo v posesti dele streliva (smodnik, netilke in tulce z netilkami) na podlagi orožnega lista in certifikata o strokovni usposobljenosti za polnjenje streliva za lastne potrebe.

19. Osnovne merske enote, ki se uporabljajo pri polnjenju streliva.

Grami (Metrski sistem) in Graini (Angleški sistem), včasih tudi kubični cm ali cole v kolikor gre za volumetrični način doziranja.

20. Zakaj je pomembno poznavanje različnih merskih enot pri polnjenju streliva?

Razmerje med Graini in Grami je približno 15:1 kar bi v primeru neupoštevanja dejanski merskih enot lahko povzročilo nesreče.

21. Kako pripravimo tulec za ponovno polnjenje?

Za najbolj osnovno pripravo je potrebno:

 • s pomočjo matrice zbiti staro netilko in ponovno nastaviti (pomanjšati) velikost tulca (resizing die)
 • očistiti ležišče netilke
 • očistiti tulec in nastaviti dolžino tulca na predpisano vrednost
 • pobrusiti ostre robove, ki so ostali zaradi nastavljanja dolžine (rezanje)

22. Kakšne morajo biti sestavine novega naboja (tulec, krogla)?

Tulci in krogle morajo biti čisti. Krogle morajo biti skladne, pravilnih oblik, tistih ki niso, ne uporabimo. Tulci morajo biti celi, brez razpok ali drugih poškodb.

23. Kakšno količino smodnika in netilk je priporočljivo imeti pri postopku polnjenja streliva?

Pri samem postopku imamo približno toliko smodnika in netilk kolikor nabojev mislimo napolniti v eni seriji. Na delovni površini imamo zgolj tisto vrsto smodnika in netilk, ki jo bomo uporabili v določeni seriji.

24. Kako se aktivira naboj?

Udarna igla udari na netilko, povzroči vžig eksplozivne polnitve, ki nato vžge smodnik v tulcu, ki ustvari pritisk in porine izstrelek skozi cev.

25. Kaj mora zagotoviti netilka?

Pravilen vžig naboja – dovolj močen začetni plamen, ki bo vžgal smodniško polnitev v tulcu.

26. Kakšna je količina smodnika, s katero polnimo strelivo (tulec) in od česa je odvisna?

Količina smodnika je predpisana v tabelah za polnjenje (dobimo jih pri proizvajalcih smodnika, krogel ali priročnikih za polnjenje streliva) odvisna pa je v glavnem od predpisanega pritiska po CIP ali SAAMI standardih za kalibre – nikakor ne sme presegati predpisane maksimalne vrednosti za posamezen kaliber. Pritisk pa je odvisen od kalibra (velikosti tulca), teže krogle, dolžine naboja, temperature, vrste smodnika itd…

27. Kakšne granulacijske oblike smodnika poznate (izgled)?

Lističi, kosmiči, kroglice, palčke.

28. Zakaj mora biti količina smodnika v točno določenem utežnem območju (od-do)?

Zaradi predpisanih tlakov pri izgorevanju. Spodnja meja pomeni najnižjo polnitev, ki še zagotavlja izstrelitev izstrelka in varuje pred detonacijo (preberite več s iskanjem: low charge detonation) zaradi prelahke polnitve. Zgornja meja pa predstavlja bližino maksimalnega pritiska po SAAMI ali pa CIP in predstavlja še varno polnitev v primeru spremembe katerega od zunanjih faktorjev (temperatura, razlike v samem orožju, druga močnejša serija istega smodnika itd…). Vsekakor je zgornja meja pridobljena na podlagi preizkušanja v kontroliranih razmerah in je nikakor ne smemo presegati.

29. Zakaj se uporablja izvlečno kladivo?

Izvlečno kladivo je priprava za delaboracijo nabojev (razen nabojev z robnim vžigom)

30. Kaj pomenijo oznake krogel FMJ, RN in HP?

FMJ– (Full Metal Jacket) popolno oplaščena krogla RN – (Round Nose) krogla z zaobljeno konico HP – (Hollow Point) krogla z votlo konico

31. Kakšni morajo biti potegi vzvodov pri polnjenju?

Potegi vzvodov pri polnjenju morajo biti mehki, brez nenadnih sunkov ali udarjanja.

32. Kje dobite podatke o količini smodnika za posamezen naboj?

V navodilih (manualih) proizvajalcev smodnikov oz. krogel.

33. Zakaj je pomembno, da je netilka pravilno vstavljena?

 • Zaradi pravilnega vžiga naboja in zaradi preprečitve samovžiga (primer “visoke netilke”).
 • Zaradi vžiga smodniške polnitve.
 • Zaradi preprečitve vžiga naboja med samim zapiranjem zaklepa ali transportom
 • Zaradi preprečitve razsutja polnitve
 • Zaradi primernega tesnenja ob vžigu polnitve

34. Zakaj je pomembno, da je tulec zarobljen?

Zato, da drži kroglo na svojem mestu (npr.: magnum polnitve + slab crimp = možnost, da krogle nabojev v bobniču med streljanjem začnejo polzeti iz tulca), ter za zagotavljanje konstantnega tlaka pri izgorevanju. Vrsto crimpa predlaga/predpiše proizvajalec krogle.

35. Zakaj je pomembna dolžina izdelanega naboja?

Zaradi same funkcije orožja (predlogi naboji ne pašejo več v nabojnik oz. bobnič se zatika), kakor tudi zaradi zagotavljanja tlaka, ki je rezultira iz predpisane polnitve (krajša celotna dolžina od predpisane pomeni višji tlak pri izgorevanju). Pri zelo kratkih nabojih (ko je krogla globoko vsajena v tulec) in pri zelo dolgih (krogla je naslonjena na polja v cevi) se pritisk občutno poveča.

36. Kako proizvedeno strelivo preizkusite?

Proizvedeno strelivo preizkusimo z napravo za merjenje hitrosti projektila (kronograf). Izmerjeno hitrost primerjamo s podatki proizvajalca smodnika (ali reloading manuala) in ugotovimo ali je polnjenje pravilno ali previsoko ozr prenizko.

37. Kaj je delaboracija?

Razstavljanje naboja na sestavne dele.

38. Kaj storite s slabo izdelanimi ali neuporabnimi naboji?

Slabo izdelane oz. neuporabne naboje delaboriramo.

39. Kakšne so značilnosti pravilno izdelanega naboja?

Pravilno deluje in izgleda kot tovarniški. *Mora biti brez poškodb in pravilne dolžine.

40. Kaj je potrebno storiti po zaključku polnjenja streliva?

Pospravimo preostale sestavine na primerno mesto (sef) ter obrišemo delovno mesto z vlažno krpo.

41. Kako polnimo prednjačo (samo za lastnike prednjač)?

[/vc_tta_section]

42. Kje hranimo smodnik in netilke?

Na suhem, dobro zračenem in varnem mestu (ognjevarna omara).

43. Kako odstranimo raztresen smodnik?

Raztreseni smodnik očistimo z delovne površine z vlažno krpo.

44. Kakšen mora biti prostor, kjer polnimo strelivo?

Prostor namenjen izključno polnjenju streliva, ki je zaščiten proti odprtemu ognju, elektriko … Biti mora dobro zračen.

45. Česa ne smete opravljati med polnjenjem streliva?

Kaditi, piti alkohola, jesti.

46. Kakšna je osebna zaščitna oprema pri polnjenju streliva?

Zaščitna očala ali obrazna maska, bombažna oblačila, predpasnik, kapa.

47. Kako ravnati v primeru nesreče pri polnjenju?

Prevzeti vse potrebne ukrepe, da se prepreči požar, eksplozija.

48. Kako ugotovimo razpadanje smodnika, zaradi nepravilne hrambe?

Smodnik ima lahko izrazit vonj po kislini (ne smemo menjati s vonjem po alkoholu ali acetonu) in v določenih primerih tudi spremeni barvo, ponavadi pa pride tudi do spremembe oblike.

49. Kaj se dogaja s tulci pištolskih nabojev pri streljanju ?

Tulci se raztezajo.

50. Naštej varnostna pravila pri polnjenju streliva!

Ne uporabljati odprtega ognja, orodja ki iskri, sintetičnih oblačil …

51. Katere vrste smodnikov lahko mešamo med seboj?

Smodnikov nikoli ne mešamo, saj se vsi razlikujejo po kemičnih in fizikalnih lastnostih!

52. Koliko smodnika in netilk lahko kupi fizična oseba, ki poseduje orožni list?

Oseba, ki poseduje orožni list ne sme posedovati smodnika in netilke brez ustreznega certifikata o usposobljenosti za polnjenje streliva (brez količinske omejitve). *Oseba, ki poseduje le orožni list ne sme posedovati smodnika in netilk.

53. Koliko časa veljajo certifikati o strokovni usposobljenosti za polnjenje streliva?

V 6. členu Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi sredstvi (Ur.l. 110/2008) piše, da se osebi ki je uspešno opravila preizkus usposobljenosti izda certifikat s trajno veljavnostjo.

54. Kdaj lahko fizične osebe kupujejo in imajo v posesti črni smodnik?

Ko pridobijo dovoljenje pristojnega organa. *ZEPI, 30 čeln: Fizične osebe, ki imajo na podlagi predpisov, ki urejajo posest orožja, priglasitveni list za orožje kategorije D, lahko kupujejo in imajo v posesti črni smodnik na podlagi dovoljenja pristojnega organa.

55. Kdo lahko opravlja usposabljanja za polnjenje streliva in streljanje z možnarji?

Osebe (organizacija), ki so za usposabljanje ustrezno certificirana s strani pristojnih organov.

56. Zakaj je pomembna hitrost zgorevanja smodnika?

Potrebno je vedeti, kako “hitre” smodnike uporabljamo pri posameznih kalibrih. Da ne bi prišlo do napake pri polnjenju (da ne bi za pištolsko strelivo uporabil počasnejšega namesto hitrejšega in v puško obratno).

57. Značilnosti nevtralnega zgorevanja smodnika?

Pri nevtralnem zgorevanju smodnika gori/izgoreva smodnik ves čas z isto hitrostjo.

58. Značilnosti degresivnega zgorevanja smodnika?

Degresivno izgorevanje pomeni, da smodnik smodnik hitro doseže največji tlak, nato pa gori čedalje počasneje.

59. Značilnosti progresivnega zgorevanja smodnika?

Progresivni smodnik gori čedalje hitreje.

60. Sestavni elementi netilk?

Posodica, zmes inicialnega razstreliva, pečatna zmes, nakovalce (pri boxer netilkah)

61. Kakšno škodljivost za zdravje lahko predstavlja smodnik?

Poleg možnosti poškodb ozr opeklin zaradi eksplozije smodnika ozr netilk, je zaradi prahu in ostankov iz starih netilk možna zastrupitev s svincem. *Smodniki vsebujejo tudi nitroglicerin, ki ob zaužitju, vdihovanju prahu ali pri občutljivih osebah direktnem kontaktu s kožo lahko povrzoči vrtoglavico, slabo počutje ali glavobol, saj nitroglicerin niža krvni tlak. Možnosti poškodb oz. opeklin zaradi eksplozije smodnika ali netilk.

62. Zakaj je določen rok uporabe eksplozivnih snovi?

Ker sčasoma zmesi postanejo nestabilne in s tem nevarne ter zaradi zagotavljanja enakih lastnosti.

63. Katere vrste smodnikov poznaš?

Osnovne vrste smodnikov so:

a) homogeni, ki se delijo na

 • enobazne – nitrocelulozne smodnike
 • dvobazne – nitroceluloza + nitroglicerin
 • trobazne – nitroceluloza + nitroglicerin + nitrogvanidin

b) kaloidni ozr kompozitni, ki se delijo na

 • črni smodnik
 • kaloidni raketni smodnik

64. Pod kakšnimi pogoji lahko posameznik kupuje smodnik v drugih državah članicah EU?

Pod enakimi pogoji kot v Sloveniji (OL, certifikat) plus dovoljenje za nakup streliva ali orožja v tujini ki se ga dobi na UE.

65. Ali lahko posameznik, ki poseduje dovoljenje za posest športnega orožja polni strelivo za lastne potrebe?

Ne zgolj na podlagi orožnega lista ter certifikata o strokovni usposobljenosti (OL pa je pogoj za pridobitev certifikata).

66. Kdo je pristojen za izdajo dovoljenja, posamezniku, za nakup smodnika v tujini?

UE (ker gre za nakup na drobno za trgovce je MNZ).

67. Dolžnost posameznika, ki je na podlagi dovoljenja nabavi smodnik v tretji državi?

Isto kot za orožje prijaviti na mejnem prehodu skupaj z dovoljenje za nakup streliva ali orožja v tujini (tretjih državah).

68. Na kratko opiši potek polnjenja streliva po posameznih fazah (osnove po posameznih fazah)?

 • Pripravimo tulce za ponovno polnjenje (glej vprašanje 21). Pregledamo, da so vsi brez poškodb, ki bi ogrožale varnost (razpoke, obraba, tanka stena)
 • Vstavimo netilko (z ročnim orodjem ali pa avtomatsko s pomočjo preše) ter pregledamo ali je primerno vsajena (globina, enakomernost, primerna velikost ležišča da se ne premika ali celo izpada iz ležišča)
 • Odmerimo smodniško polnitev (ročno ali avtomatsko) in napolnimo tulec
 • Vizualno pregledamo (in/ali stehtamo polne tulce) polnitev ali je v primerni količini (da nismo kakega izpustili in naslednjega napolnili z dvojno polnitvijo)
 • S pomočjo matrice vsadimo kroglo/izstrelek, preverimo ali se krogla premika.
 • Izmerimo dolžino naboja ter vizualno pregledamo ali je naboj primeren za uporabo

69. Kaj se zgodi, če prižgemo smodnik na odprtem prostoru?

Gori počasi z svetlim plamenom in relativno veliko dima.

70. Kako ugotovimo razpadanje smodnika, zaradi nepravilne hrambe?

Po odprtju embalaže ima smodnik izrazit vonj po kislini (ne smemo menjati s vonjem po alkoholu ali acetonu) in v določenih primerih tudi spremeni barvo, ponavadi pa pride tudi do spremembe oblike.

29 thoughts on “Izpit za polnjenje”

 1. 25. Pravilen vžig naboja
  26. Količina in vrsta smodnika je odvisna od same vrste polnitve in je določena/predpisana v navodilih proizvajalca smodnika oz. krogle
  27. lističi, kosmiči, kroglice, palčke
  28. Zaradi predpisanih tlakov pri izgorevanju.

 2. 23. Kakšno količino smodnika in netilk je priporočljivo imeti pri postopku polnjenja streliva?

  Pri samem postopku imamo približno toliko smodnika in netilk kolikor nabojev mislimo napolniti v eni seriji. Na delovni površini imamo zgolj tisto vrsto smodnika in netilk, ki jo bomo uporabili v določeni seriji.

  24. Kako se aktivira naboj?
  Udarna igla udari na netilko, povzroči vžig eksplozivne polnitve, ki nato vžge smodnik v tulcu, ki ustvari pritisk in porine izstrelek skozi cev…

  25. Kaj mora zagotoviti netilka?
  Dovolj močen začetni plamen, ki bo vžgal smodniško polnitev v tulcu.

  26. Kakšna je količina smodnika, s katero polnimo strelivo (tulec) in od česa je odvisna?
  Količina smodnika je predpisana v tabelah za polnjenje (dobimo jih pri proizvajalcih smodnika, krogel ali priročnikih za polnjenje streliva) odvisna pa je v glavnem od predpisanega pritiska po CIP ali SAAMI standardih za kalibre – nikakor ne sme presegati predpisane maksimalne vrednosti za posamezen kaliber. Pritisk pa je odvisen od kalibra (velikosti tulca), teže krogle, dolžine naboja, temperature, vrste smodnika itd…

  27. Kakšne granulacijske oblike smodnika poznate (izgled)?
  Glej odgovor 5 na koncu – Običajno se pojavlja v obliki malih cilindrov, kroglic ali pa lističev.-

  28. Zakaj mora biti količina smodnika v točno določenem utežnem območju (od-do)?

  Spodnja meja pomeni najnižjo polnitev, ki še zagotavlja izstrelitev izstrelka in varuje pred detonacijo (preberite več s iskanjem: low charge detonation) zaradi prelahke polnitve

  Zgornja meja pa predstavlja bližino maksimalnega pritiska po SAAMI ali pa CIP in predstavlja še varno polnitev v primeru spremembe katerega od zunanjih faktorjev (temperatura, razlike v samem orožju, druga močnejša serija istega smodnika itd…). Vsekakor je zgornja meja pridobljena na podlagi preizkušanja v kontroliranih razmerah in je nikakor ne smemo presegati.

  32. Kje dobite podatke o količini smodnika za posamezen naboj?

  Glej 26

  33. Zakaj je pomembno, da je netilka pravilno vstavljena?

  Zaradi vžiga smodniške polnitve.
  Zaradi preprečitve vžiga naboja med samim zapiranjem zaklepa ali transportom
  Zaradi preprečitve razsutja polnitve
  Zaradi primernega tesnenja ob vžigu polnitve

  34. Zakaj je pomembno, da je tulec zarobljen?
  Tukaj predvidevam da se nanaša na chamfer in deburr skratka na brušenje vratu po preoblikovanju, Važno je zato, da krogla mehko sede v vrat tulca ob izdelavi naboja in da se ob tem ne poškoduje.

  35. Zakaj je pomembna dolžina izdelanega naboja?

  Dolžina naboja je predpisana zaradi standardnih velikosti ležišča naboja in tudi zaradi velikosti nabojnikov. Od dolžine naboja je tudi odvisen pritisk smodniških plinov v ležišču ob vžigu naboja saj se pri zelo kratkih nabojih (ko je krogla globoko vsajena v tulec) in pri zelo dolgih (krogla je naslonjena na polja v cevi) pritisk občutno poveča.

 3. 52. Koliko smodnika in netilk lahko kupi fizična oseba, ki poseduje orožni list?
  1kg smodnika in 1500 netilk na posamezen kos orožja v OL v koledarskem letu.

  64. Pod kakšnimi pogoji lahko posameznik kupuje smodnik v drugih državah članicah EU?
  Pod enakimi pogoji kot v Sloveniji (OL, certifikat) plus dovoljenje za nakup streliva ali orožja v tujini ki se ga dobi na UE.

  65. Ali lahko posameznik, ki poseduje dovoljenje za posest športnega orožja polni strelivo za lastne potrebe?
  Ne zgolj na podlagi orožnega lista ter certifikata o strokovni usposobljenosti (itak je OL pogoj za pridobitev certifikata)

  66. Kdo je pristojen za izdajo dovoljenja, posamezniku, za nakup smodnika v tujini?
  UE (ker gre za nakup na drobno za trgovce je MNZ)

  67. Dolžnost posameznika, ki je na podlagi dovoljenja nabavi smodnik v tretji državi?

  Isto kot za orožje prijaviti na mejnem prehodu skupaj z dovoljenje za nakup streliva ali orožja v tujini (tretjih državah).

 4. 68. Na kratko opiši potek polnjenja streliva po posameznih fazah (osnove po posameznih fazah)?
  Pripravimo tulce za ponovno polnjenje (glej vprašanje 21). Pregledamo, da so vsi brez poškodb, ki bi ogrožale varnost (razpoke, obraba, tanka stena)

  Vstavimo netilko (z ročnim orodjem ali pa avtomatsko s pomočjo preše) ter pregledamo ali je primerno vsajena (globina, enakomernost, primerna velikost ležišča da se ne premika ali celo izpada iz ležišča)

  Odmerimo smodniško polnitev (ročno ali avtomatsko) in napolnimo tulec

  Vizualno pregledamo (in/ali stehtamo polne tulce) polnitev ali je v primerni količini (da nismo kakega izpustili in naslednjega napolnili z dvojno polnitvijo)

  S pomočjo matrice vsadimo kroglo/izstrelek, preverimo ali se krogla premika.

  Izmerimo dolžino naboja ter vizualno pregledamo ali je naboj primeren za uporabo

  69. Kaj se zgodi, če prižgemo smodnik na odprtem prostoru?
  Gori počasi z svetlim plamenom in relativno veliko dima.

  70. Kako ugotovimo razpadanje smodnika, zaradi nepravilne hrambe?
  Po odprtju embalaže ima smodnik izrazit vonj po kislini (ne smemo menjati s vonjem po alkoholu ali acetonu) in v določenih primerih tudi spremeni barvo.

 5. Naslednje bi dopolnil:
  1.
  -Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) ureja v 30. členu nakup delov streliva za fizične osebe, kar predstavlja zakonsko osnovo za ponovno polnjenje streliva.
  -Zakon o orožju (ZOro), ki omogoča pridobitev orožne listine (orožnega lista) kar je poleg certifikata o usposobljenosti tudi pogoj za nakup delov streliva. Prav tako pa tudi opredeljuje strelivo.

  2.
  Zakon o orožju (ZOro) opredeljuje strelivo ter dele streliva (tulec z netilko, netilka in pogonski smodnik) kot orožje

  3.
  – razstreliva,
  – smodniki,
  – eksplozivne snovi,
  – inicialna in vžigalna sredstva,
  – izdelki, polnjeni z eksplozivi,
  – pirotehnične zmesi,
  – pirotehnični izdelki
  Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) razvršča v tretjem členu eksplozive v 6 podrazredov:
  1. podrazred 1.1: snovi in predmeti, ki lahko povzročijo eksplozijo v masi (eksplozija v masi je eksplozija, ki se praktično v trenutku razširi na ves tovor);
  2. podrazred 1.2: snovi in predmeti, ki lahko pri eksploziji tvorijo drobce, vendar ne morejo povzročiti eksplozije v masi;
  3. podrazred 1.3: snovi in predmeti, ki lahko povzročijo požar, nevarnost za nastanek drobcev ali udarnega vala pa je majhna in ne morejo povzročiti eksplozije v masi. Te snovi so:
  – tiste, katerih izgorevanje povzroča znatno toplotno sevanje, ali
  – tiste, ki zgorevajo druga za drugo, pri čemer nastaja šibek udarni val ali manjši drobci ali oboje;
  4. podrazred 1.4: snovi in predmeti, ki ob požaru med prevozom pomenijo majhno nevarnost. Vplivi so omejeni na tovor. Ob eksploziji naj ne bi nastali večji delci z daljšim dometom. Zunanji plamen ne sme povzročiti trenutne eksplozije celotne vsebine tovora;
  5. podrazred 1.5: izredno neobčutljive snovi, ki sicer lahko povzročijo eksplozijo v masi, vendar so tako neobčutljive, da je zelo majhna verjetnost vžiga ali prehoda gorenja v detonacijo pri običajnih prevoznih razmerah. Najmanjša zahteva za te snovi je, da pri preizkusu zunanjega gorenja ne smejo eksplodirati;
  6. podrazred 1.6: izredno neobčutljivi predmeti, pri katerih ne more priti do eksplozije v masi. Ti predmeti vsebujejo le izredno neobčutljive detonirajoče snovi, verjetnost, da bi prišlo do nepredvidenega vžiga ali razširitve ognja, pa je zanemarljiva.

  5. dodatek:
  Malodimni smodnik je kemična spojina napram črnemu smodniku, ki je zmes kemikalij.

  13. dodatek:
  Pozorni moramo biti na to, da izberemo tulce pravilnega kalibra, saj je več kalibrov z enakim premerom tulca (npr. 9×19, 9×21, 9×18…)

  39. dodatek:
  Mora biti brez poškodb in pravilne dolžine

  49.
  Tulci se raztezajo

  52.
  Oseba, ki poseduje le orožni list ne sme posedovati smodnika in netilk.

  61.
  Smodniki vsebujejo tudi nitroglicerin, ki ob zaužitju, vdihovanju prahu ali pri občutljivih osebah direktnem kontaktu s kožo lahko povrzoči vrtoglavico, slabo počutje ali glavobol, saj nitroglicerin niža krvni tlak.
  Možnosti poškodb oz. opeklin zaradi eksplozije smodnika ali netilk.

 6. 44 dodatek.
  Zračen

  54.
  ZEPI, 30 čeln: Fizične osebe, ki imajo na podlagi predpisov, ki urejajo posest orožja, priglasitveni list za orožje kategorije D, lahko kupujejo in imajo v posesti črni smodnik na podlagi dovoljenja pristojnega organa.

  60. dodatek
  posodica, zmes inicialnega razstreliva, pečatna zmes, nakovalce (pri boxer netilkah)

 7. 1. dodatek:
  -Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki

 8. 52. Koliko smodnika in netilk lahko kupi fizična oseba, ki poseduje orožni list?

  V sedaj vljavnem ZEPI, nisem zasledil omejitve glede količine.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top