Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: HotRange Precision 2013 predprijave za 4. krog
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Predprijave za 4. krog lige HotRange Precision 2013, ki bo na strelišču Žančani pri Slovenj Gradcu v soboto, 20.7.2013 so že mogoče na naslednji povezavi:
http://www.hot-range.com/S400050/Registr...tekmovalca

Razpis sledi