Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: POLNJENJE STRELIVA-DELAVNICA ZA ZAČETNIKE
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Spoštovani,

delavnica polnjenja streliva za začetnike bo na Brnčičevi ulici 29,Ljubljana 18.julija 2013 z pričetkom ob 17.00 uri.

Vabljeni.