Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Nadaljevalna delavnica za polnjenje streliva
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pozdravljeni,

drugi del delavnice za polnjenje streliva bo na Brnčičevi 29,1231 Ljubljana,v četrtek 1. avgusta 2013 ob 17.00.To je predavanje in praktični prikaz izdelave natančnega streliva za kratkocevno in dolgocevno orižje.Namenjen je strelcem in lovcem,ki niso zadovoljni z natančnostjo svojega streliva .

Vabljeni,

Boro