Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: BR nasloni - Plzen
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nekaj fotk različnih prednjih naslonov iz plzna.

Attached files [Image: 56582e22ad52fda1941aa5e235594b.jpg] [Image: df6abf3f6b2d72104e2511c3e4ac8e.jpg] [Image: e59cd6f53bf07ae4e6ff900f36f1dd.jpg] [Image: 17e5c68ebb9e2d661b429f06bd8842.jpg] [Image: 8a028d3e4fd83becf4c9b30bd7f086.jpg] [Image: f860f546741a1581b774f80d07edf2.jpg] [Image: 112d0440e99d8c4306fac12645ca1f.jpg] [Image: a5171c1a90cfb874497bbf1befed8e.jpg] [Image: b5bce2e6482afa328c582272d1603a.jpg] [Image: 312f2756621da9f6b3715cd1c0aff6.jpg] [Image: 7faae6a08f991af2757b51eddb10c8.jpg] [Image: 54e1ec9108eafc116c318296e55cc3.jpg] [Image: b361903db95cdc9057b4a16bb54512.jpg] [Image: 8651e99a77a9aba448402594219371.jpg] [Image: 38ba6802cb6850942a603be14a0dc6.jpg]
Kot je iz slik razvidno je bilo v akciji veliko različnih modelov po moje vsaj 30tipov ,zenkrat še vdno prevladuje klasika torej pomik z vreteni , koaksialci torej joystik resti predstavljajo mogoče 30% a jih je z uvedbo 20 minutnih serij pričakovati več.

Attached files [Image: a9c11592fa2ae9f509c81b812326df.jpg] [Image: af3906ab95026e155e9d5e88ba0e89.jpg] [Image: dfaed75ae804a476ddc8512c2e9cd8.jpg] [Image: ff40c771b505102f467ac978f52413.jpg] [Image: 9f070bddf6ddc3c8a46f5aa67e24d0.jpg] [Image: 313e9de66b0f6188e6083e113b8f67.jpg] [Image: 561e16a58a3da1568a90b4683ed5f6.jpg]
še ene par modelov

Attached files [Image: 2b824374efc61ea4fceabdf07109e9.jpg] [Image: 23b234cfdb4211d1248e504afd9585.jpg] [Image: 55eeeb48fe11cd20ac2d5c479c0c39.jpg] [Image: 19f76c101e160cdca5b72329d7e75c.jpg] [Image: da88563c8b404767f24d85dafb0968.jpg] [Image: ca8a4501e721f093c495794f6e2807.jpg]
Moj je ze prav profi proti onim levim rdecim :D

Attached files [Image: d8de8f2b966ffce53652b59ac2d2f3.jpg]
Mislim, da se dvigalka od 'škodilaka' ni visoko uvrstila

ne vem , če ta caldwell za nogo šteje

Attached files [Image: 207fb2a76074bd3db2ec3b9cac48b6.jpg] [Image: 0e6096fbd8202c03e488d5d3934f3e.jpg] [Image: 11f16cb943858065f931330f73d415.jpg]