Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Luknja čez Primer = uničen sprožilec
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Seveda odvisno od primera do primera a tudi sam sem imel poleg potrebne nove udarne igle pri svojemu Jewel HVR resne težave po naluknjanih primerjih .

Attached files [Image: b3fd525557d11cfa11f4b5d54cc942.jpg] [Image: 2bdbd07c7e5b73d1f28bee22b6939a.jpg] [Image: 1038e7a5ec2dfe84b5a2f082aed71d.jpg]