Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Voščilo
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V imenu prijatelja objavljam praznično voščilo v dveh delih. [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]

[attachment=1]1 Liza napis.jpg[/attachment]
[attachment=0]3 na liniji.jpg[/attachment]

Attached files [Image: 2_6685b8d3f8cebd39c918011a726bf91a.jpg] [Image: 2_ff92193b7eab5413376afd7fec67e1c9.jpg]
Tudi jaz se pridružujem čestitkam!! [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Vsem strelcem in vsem tistim ki me poznajo želim lepe Božične praznike in v naslednjem letu čim več MUŠOV! [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img] [img]{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif[/img]