Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Interaktivna predstavitev kalibrov
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Obstaja mogoče na internetu kakšna interaktivna predstavitev kalibrov ter pripadajočih podatkov. V kakšen primerjalnem pogledu.
Pozdravljen,

sem trenutno na Forumu in berem tvoje vprašanje,Kaj te točno zanima;namreč to je zelo široko področje.

LP Boro :)
Sicer ni v interaktivni obliki, http://www.accurateshooter.com, lahko pa se pošpilaš s .ppt ali podobono. Ni vse, je pa kar veliko predvsem tistega, kar je trenutno za ''preciznjaka'' aktualno.