Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: barnaul
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
kakšne so vaše izkušnje z barnaul softpoint municijo? zanima me natančnost ter učinkovitost v lovskih situacijah iz repetirke v 308.lp
Ni najboljši patron v štacuni, vendar (učinkovitost + grupiranje)/cena = OK.