Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Rezultati PP-PR 2013
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
**Pokalno Prvenstvo PIŠTOLA – REVOLVER 2013**
Spodaj so vsi doseženi rezultati na vseh osmih kolih PP-PR13.
Čas za pritožbe glede vpisanih podatkov je do 10. novembra 2013.
Za končni rezultat se bo štelo ŠEST (6) boljših rezultatov. Objava le teh bo takoj po koncu tega roka.
Nato bo sledil 7-dnevni rok za pritožbe na končne rezultate.

Org

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/53/0...4325e6.pdf (442.3 KB)Â