Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: POKALNA TEKMA - POKAL MLAKE 2006
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
VABILO


Organizator: SDVV Ljubljana v sodelovanju z SZPS Slovenija

LOKACIJA: Mlake pri Vipavi - vadbiA!če Slovenske vojske

ČAS: 16.9.2006. Začetek tekmovanja ob 9.30. Vse tekmovalce naproA!amo, naj se drA3ijo predpisanega urnika zaradi laA3je izvedbe tekmovanja.

TEKMOVALNE DISCIPLINE: revolver VK, piA!tola VK, vojaA!ka puA!ka, ostrostrelna puA!ka, MK puA!ka

Pri piA!toli in revolverju so tarče oddaljene 25 m. od strelca. Strelja se 5 poizkusnih strelov v 5. minutah, nato 2 krat po 15 strelov v 30 minutah za konkurenco. Tarče se po potrebi po 15. strelih zamenja. Poizkusni streli se prelepijo.

Pri vojaA!ki puA!ki je tarča oddaljena 100 m. od strelca. Strelec strelja 5 poizkusnih strelov v 5. minutah in nato 20 strelov za konkurenco v času 20 minut. Poizkusni streli se prelepijo.

Z ostrostrelno tarčo se strelja na razdalji 300 m, od tarče. Strelec ima na voljo 5 poizkusnih strelov, ki se polepijo in nato 10 strelov za konkurenco. Poizkusni streli se prelepijo.

Pri MK puA!ki se strelja na 50 m. brez optike. Strelec ima na voljo 5 poizkusnih strelov, ki jih lahko opravi leA3e, nato strelja 10 strelov stoje, 10 kleče in 10 leA3e.

A TARTNINA: ZnaA!a 6.000 sit na tekmovalca, v kar so vA!teti stroA!ki tekmovanja in kosilo, tekmovalec pa ima pravico nastopati v treh disciplinah. Tekmovanje se bo ivedlo posamezno in EKIPNO (ekipa A!teje 3 člane).

Vsak tekmovalec mora upoątevati red in disciplino, ki veljata na streliA!ču. Za municijo je odgovoren vsak sam, obvezna je uporaba zaA!čitnih sredstev.

VSAK TEKMOVALEC TEKMUJE NA SVOJO LASTNO ODGOVORNOST.

Vse informacije dobite na:
031 611 666 (Zafran)
041 790 901 (Polajnar)
041 504 859 (A avs)
malček vetrovno, sicer pa jaz nisem tekmoval, ampak sem priA!el samo pogledat kako ta reč zgleda. Kar zanimivo tole, predvsem kalaA!nikovka na 100m in piA!tola oziroma revolver.
[img]http://www.hervardi.com/images/panter.gif[/img]
lep pozdrav vsem skupaj