Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: * Natančno streljanje DELAVNICA ZA POLNJENJE STRELIVA II
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vabljeni na delavnico polnjenja streliva II,

ki bo 12.12.2013 ob 17.00 na Brnčičevi 29 v Ljubljani.To je nadaljevalna delavnica za tiste, ki bi radi delali matančnejše strelivo za tekmovanja in lov.Na delavnici bo prikazana izdelava streliva in oprema ,ki je potreban za tako izdelavo.Kotizacija je ista kot za delabvnico I /€ 50.

Vabljeni :)