Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: SODNIŠKI SEMINAR ASZS 2014
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pozdravljeni,

ASZS prireja vsakoletni sodniški seminar za sodnike F-Klase in BR-50 /25/ na strelišču v Tekstilni tovarni Tržič /sejna soba/ .Tečaj bo 27 januarja 2014 ob 17.00 .Na tečeju bodo stari sodniki obnovili znanje ,novi pa pridobili teoretične osnove sojenja in pravil .

Vabljeni,

za ASZS Boro
:)
Boro !!

Presente !! Komandante .
L.P.
Henrie
Pozdravljeni,

seminar za sodnike ASZS je za nami.Udeležilo se ga je 24 sodnikov,ki so v 3 urah
obnovili in pridobili znanja iz BR tekmovanj in tekmovanj v F-klasi.Vsi sodniki imajo sedaj Sodniške izkaznice.

V zvezi z rangiranjem sodnikov v višje nazive/stopnje/ bomo natisnili evidenčne knjižice za opravljene ure sodnikov . Za pridobitev naziva Višjega sodnika - CRO je potrebno 30 ur sojenja.Za pridobitev naziva Sodnik Mojster /RM/je polek 30. ur potrebno še soglasje vseh sodnikov.

LP Boro
ASZS

:)