Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: guns planet
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V kratkem imam namen obiskati trgovino v trstu, če bi koga kaj od tam zanimalo nej me kontaktira na zs, se bomo nekako zmenili.