Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Čistilni pribor za .223 ostrostrelno
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zanima me kaj uporabljate in kje se to dobi?

Hvala, Tomaž
V vsaki resni štacuni z lovsko opremo boš dobil prav vse, šipko in čistilna sredstva. Nič kaj drugačna kot so za ostala orožja...
Zdravo,

to ne bo čisto držalo.Za lovsko orožje /nekaj strelov na leto /je treba za vzdrževanje popolnoma drugačna stredstva kot za športno/nekaj tisoč strelov na leto /.Za lovsko orožje je dobro skoraj vsako čistilno sredstvo ,ki odstrani ostanke smodnika in mogoče enkrat na leto bakra /govorim o puškah na ostro strelivo /,za strelsko orožje pa se izbira začne že z vodilom za šibiko ,šibiko z vrtljivim ročajem ,nastavki in celo vrsto čistilnih sredstev za različne vrste izstrelkov.To je zelo široko področje ,ki je bilo do potankosti opisano v reviji lovesc/nekaj let nazaj/.


LP Boro :)
Trazman imamo mi celotni program od Tetraguna, oglasi se pa bova našla kar rabiš http://www.voodootactical.eu/tetra-gun

Lp