Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Mauser 66
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zanima me kje bi se dalo nabaviti lovsko puško Mauser 66, dobro ohranjeno ne glede na kaliber in dolžino cevi in kje v tujini imajo najbolj primerne cene.
kotnik
Na eGun-u pride skoraj vsak teden kakšna
To vem ,ker tudi sam kupujem puško za katero sprašuješ
Moram pa napisati da so to vse lovske puške in še to v kalibru 8x68
Ta trenutek se na eGun prodaja 10 pušk Mauser mod. 66, v raznih kalibrih.