Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: lapua 308win scenar 167grn kje kupiti in cena
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zdravo

Za kolega iscem omenjene krogle, kaksna ideja?
Aja rabim jih 500kom
Hvala