Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Posedovanje streliva v tuji državi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Prihodnji vikend grem na Hrvaško in bi sproti v Postojni nakupil strelivo. Najbrž sem v prekršku, če mi ob potencialnem pregledu avtomobila najdejo naboje, kljub ustreznemu slovenskemu ol?
DA!