Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: MK puška kategorija C2
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Weihrauch HR 660M 22 L.R. z optiko G.S.G povečave 6,5-20 X 56 z osvetljenim križem, nastavljivim kopitom in ličnico in diopterjem prodam.

info 040 642 992

Attached files [Image: 54feb4a66282a28c494fbad520f731.jpg] [Image: 5ad53419a3e531c246dab47d8eb39f.jpg]
cena?
pokliči