Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: OPOZORILO
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
**OPOZORILO: V KOLIKOR POSEDUJETE STRELIVO BARNAUL KALIBRA 5,56X45mm Z LOT ŠTEVILKO K207 2012-07, TAKOJ PRENEHAJTE Z UPORABO TER STRELIVO VRNITE PRODAJALCU!**
Razlog?
Še ni znano zakaj, baje se je nekaj zgodilo na finskem. Mogoče sploh ni problem strelivo, vendar smo prejeli poziv inšpektorata k umiku streliva omenjenega lota. Mi ga sicer nimamo, vendar ga mogoče kdo od strelcev poseduje. Preventivno ravnanje do razjasnitve problema.