Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: kromanje delov
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
zanima me koga bi priporočali za niklanje in kromanje orožja ter delov v sloveniji. lp marko
galvanizacija zrnec romana
Ljubljana
Zelo kvalitetno kromanje izvaja podjetje kovin žlajf iz Lj.. (gos. Fikret)tel.041663827. Imajo tudi izkušnje z orožjem.