Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: DP v BR-50 za leto 2014
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
DP v BR-50 za letošne leto bo v Mošnjah v nedeljo 26.10.2014

Pregled in tehtanje orožja od 8:30 dalje , pričetek prve serije ob 9:00 ,serije so 20 minutne. Tekmuje se v vseh kategorijah 3 x po 25 strelov za oceno neomejeno število poizkusnih strelov.

Štartina na kategorio je €20 evrov /naslednja €5/ za punce in mlajše strelce ( 12-18 let) prav tako €5 .

Vabljeni.

LP Boro
:) :)