Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 28.10.2006 Pištola, MK puška - Crnotici
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
DruA!tvo vojnih veteranov JOD113-primorski odredi
Vabi na odprti

Strelski turnir
v preciznem streljanju â€oČrnotiči 28. oktober 2006â€o

streljalo se bo :
1. VK PIA TOLA IN REVOLVER
2. MK PIA TOLA IN REVOLVER
3. MK polavtomatska PIA TOLA
4. MK PUA KA BREZ OPTIKE


Tekmovanje bo v SOBOTO 28. oktober 2006 na streliA!ču ČRNOTIČI pri ČRNEM KALU
Pričetek ob 09.00 uri
Prijave so moA3ne na dan tekme do 11 ure.

Strelske panoge:
â€c PiA!tola VK OPEN Strelja se 25m daleč na tarče 50x50cm (5+10+10 strelov v času 20min) Poizkusne strele se polepi.
â€c Revolver VK OPEN Strelja se na 25m na tarče 50x50cm (5+10+10 strelov v času 20min) Poizkusne strele se polepi.
â€c PiA!tola/revolver MK OPEN (22l.r.) Strelja se na 25m razdalje na tri tarče 25x25cm (5+10+10 strelov v času 20min)
â€c PiA!tola VK »Fast time« in »Fast time limited« Strelec strelja obe panogi eno za drugo. Max. 35 nabojev.
FAST TIME: Strelja se na 22-25m na tri tarče 50x50cm 6m narazen. Nabojev 10+5.
FAST TIME LIMITED: Strelja se 20 sekund na 22-25m na tri tarče 50x50cm 6m narazen. Nabojev 10+10+10 itd.
â€c PiA!tola MK »Dual Progresivno« Strelja se 4X po 5 strelov na razdalji 12-15m na dve tarči 25x25cm v času 8+6+5+4 sekunde. A teje skupni rezultat vseh tarč in zadetkov.
â€c MK puA!ka 35m stoje Strelja se 5+10+10 strelov na tri tarče 25x25cm. Klasični merki.
â€c MK puA!ka sede 40m Strelja se sede brez naslona, komolci na mizi in brez optike. Klasični merki.

Za vse panoge potrebno cca 60 nabojev VK in 95 nabojev MK

Strelci so dolA3ni spoA!tovati VARNOST in RED na streliA!ču.

Organizator turnirja je
DRUA TVO VOJNIH VETERANOV JOD113
Cesta I. Istrske brigade 4 6276 POBEGI
Informacije na GSM 041 734 625 Rajko Lesjak
E-mail : [email protected]

Prijavnina po strelcu znaA!a 4.000,00 SIT in zajema vse strelske kategorije , kar vključuje stroA!ke organizacije tekmovanja (pokali, medalje, tarče, malica, 1x pijača ) .
MoA3no popravljanje rezultata se doplača 500sit. Velja novi rezultat.
Veterani, pripadniki SEVER, TO, MORS, MNZ ter člani ZVVS imajo 10% popust na začetno prijavnino. IzkaA3ejo se z VELJAVNO IZKAZNICO pred vplačilom prijavnine.