Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Sejem orožja v Vicenci
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Od jutri naprej do ponedeljka poteka v Vicenzi Italija sejem lova , osebne zaščite in strelskega športa in druge zanimivosti, več na www. Hit-show. com, bo zanimivo in se splača ogleda pa še daleč ni po avtocesti.