Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Weihrauch HW 50
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Lastniki omenjene zračne puške, imate kakšne probleme z njenim delovanjem ( napenjanje, proženje, ... )?
Hvala za odgovore.