Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: F-Klass trening tekma -odpoved
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pozdravljeni,

nažalost smo primorani zaradi slabega vremena odpovedati Trening-tekmo v F-Klasi v soboto 18.04.2015 .

Hvala za razumevanje,

Za org.odbor

Boro:-D