Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: VABILO na Strelsko tekmovanje v disciplini Tactical Shooting - ITSA (II)g
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vabilo za člane SK Strela in SD Vojni Veteran Ljubljana.
Vabilo velja za to soboto dne:25.04.2015...tekmovanje bomo izvedli v Bohinjski Beli ob 09,30 uri..lp
Jabček?