Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: SAJ Long Range 2015
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Za organizatorja objavljam vabilo na tekmo.

Vabilo je v prilogi
Pozdravljeni

Organizator naproša, da tekmovalci čim prej naredijo pred prijave za lažji prestop meje. (Omenjajo se problemi z begunci )
Teden in kusur je mimo; rezultati?
Rezultati

(02-11-2015, 17:16)dimce1 Napisal: [ -> ]Teden in kusur je mimo; rezultati?
Bravo fantje! Sem ponosen na vas!!!!!!!
A TR 100m  ekipno ni napaka ???
Bravo... Clap :sniper:
Čestitke vsem!