Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: vabilo- nastrelitev orožja
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
SDVV Ljubljana vabi v soboto, dne 23.maja.2009 ob 09.30 uri lokacija Mačkovec-Bohinjska Bela na nastrelitev orožja.Vabljeni vsi člani, in ostali tekmovalci, ki bi to radi opravili saj za to nam vedno primankuje časa, tokrat ga bomo imeli dovolj.
S trani organizatorja je zaželjeno, da vašo udeležbo potrdite na tel.031/611-666.

Nastrelitev na razdalje so nasljednje : Pištola, revolver 25 m - Mk puška 50 m diopter- puška VK 100 m - puška VK 100 m optika - os.puška 300-400 m.
LP
Za kar nekaj strelecev in zame žal ne pride v poštev, datum se prekriva s tradicionalnim pokalom Škofje Loke... [img]{SMILIES_PATH}/icon_rolleyes.gif[/img]

Attached files [Image: 4_625c6b3b335200a8cfaa481ea0766314.JPG] [Image: 4_ca912a5c93ac93dfcb50fe10dbccb2c5.jpg] [Image: 4_e0715ac600b5bcb7311ae55e34e5524e.JPG]