Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Golobi v Ilirski Bistrici
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pohvala Igorju za konstruktivne nasvete in mirne živce na današnjem treningu.Preživeli res božanski dan in spoznali prijetne in odprte ljudi.Upam,da se kmalu vrnemo na vaše strelišče.Hvala!!!! :clay: :clay: :clay: :clay: :clay:
Tudi iz moje strani pohvala Igorju za še kako koristne nasvete, kateri prav pridejo, ko se postaviš na linijo pa sam ne veš kako bi se stvari lotil. Hvala.. Vsekakor pa se bom rad vračal na vaše strelišče .