Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 2. kolo lige 600 REVOLVER+REZULTATI
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Strelsko društvo Ljubo Šercer
Kebetova 19
1000 Ljubljana
RAZPIS

2. turnirja lige v streljanju z velikim kalibrom REVOLVER
SD Ljubo Šercer razpisuje 1. TURNIR lige v streljanju z velikim kalibrom, ki bo v
soboto, 30. maja 2009

na strelišču RAKOVNIK Dolenjska cesta v Ljubljani, s pričetkom ob 9. uri.
Tekmovanje bo v disciplini revolver - od kal. 7,62 do 9,64 mm.
Uporaba oplaščenega streliva NI dovoljena!!!

Strelja se 5 poizkusnih strelov v času 5. minut in 6 serij po 10 strelov za oceno v
času 10 minut na serijo. Strelja se lahko enoročno ali dvoročno , po izbiri
tekmovalca.
Na tekmovanju se razen zgoraj navedenih izjem uporabljajo pravila ISSF.
Na turnirju bodo podeljene medalje: prvim trem strelcem in prvim trem strelcem, ki
bodo streljali enoročno ter članom zmagovalnih ekip. Prve tri ekipe dobijo pokale.
Prijavnina znaša 25 € za strelca in se plača na dan tekmovanja najkasneje do 8:30
ure.
Strelci in strelska društva se lahko prijavijo tudi pisno ( na naslov : Mihael
Jurkovič, Kebetova 19, 1000 Ljubljana ) ali po e-pošti na naslov: [email protected]
ali [email protected] .
Društva, ki so tekmovalce prijavili pisno ali po elektronski pošti so dolžna prijavnino
poravnati tudi v primeru neudeležbe tekmovanja. Do poravnave obveznosti ne morejo
nastopati na naslednjih turnirjih.
Informacije: tel. 041 / 397-954 (od 20:00 – 21:00 ure)- Anton Lesar (POPRAVLJENA TEL ŠTEVILKA)
V Ljubljani, dne 20. maj 2009 Predsednik SD Ljubo Šercer
Mihael Jurkovič
Tel stevilka od Lesar Toneta je bila spremenjena, prosim da v kolikor zelite kako informacijo klicite na 041/397-954!!

Številka je popravljena tudi v zgornjem RAZPISU!!

Hvala
SD Ljubo Šercer
Lige VK600
v streljanju z revolverjem VK 60 strelov
2. krog
Ljubljana, dne 30.5.2009

Posamično revolver

Priimek Ime SD 1. ser. 2. ser. 3. ser. 4. ser. 5. ser. 6. ser. Rezultat
1 MEŽAN ERNEST 0 ZSČ Ljubljana 100 98 98 99 96 97 588
2 KOMAC UROŠ 0 ZPE 94 97 97 100 94 95 577
3 LESAR ANTON 0 ZSČ Ljubljana 94 96 95 95 97 97 574
4 FEKONJA EMIL 0 ZSČ Ljubljana 97 94 95 97 97 94 574
5 ŠTREMFEL BRANKO 0 SOIT Medvode 92 91 95 92 97 98 565
6 ŠTREMFEL ALEKSA 0 SOIT Medvode 97 96 93 92 93 93 564
7 FRECE SLAVKO 0 Celje 95 96 94 95 94 90 564
8 GABER FRANCI 0 Moris 95 94 93 92 94 95 563
9 RADOVAN ALOJZ 0 Ljubo Šercer 94 90 96 97 93 93 563
10 TAJČMAN BRANKO 0 Elite-team Drav 86 95 95 94 95 97 562
11 NOSE ROBERT 0 Ljubo Šercer 93 94 95 88 93 98 561
12 ŽAKELJ JANEZ 0 SOIT Medvode 92 95 92 94 94 94 561
13 GUČEK DRAGO 0 Tehnovar Celje 94 93 92 93 96 93 561
14 GROŠELJ MARJAN 0 ZPE 92 93 92 94 95 94 560
15 PODGORNIK MITJA 0 Olimpija 95 90 91 91 93 95 555
16 ČREŠNIK LEA 0 Tehnovar Celje 90 95 93 92 91 92 553
17 OMAHEN MIHAEL 0 SOIT Medvode 93 90 93 92 94 90 552
18 ČEPIN MOJCA 0 Celje 89 91 91 91 92 96 550
19 STRNAD BOŠTJA 0 Olimpija 91 90 90 93 94 92 550
20 ZDOVC MARJAN 0 Celje 90 97 89 90 92 92 550
21 JENKO MITJA 0 Tehnovar Celje 92 91 94 93 85 94 549
22 CERAR DAMJAN 0 Ljubo Šercer 89 92 90 87 91 95 544
23 ŽAKELJ DANICA 0 SOIT Medvode 91 93 93 85 88 92 542
24 KRAŠOVEC DARKO 0 ZPE 86 89 94 94 88 86 537
25 MRKUN JANEZ 0 Moris 93 91 88 88 89 83 532
26 POKERŽNIK ZLATKO 0 Elite-team Drav 84 74 95 85 91 93 522
27 ČREŠNIK ALOJZ 0 Tehnovar Celje 79 88 90 86 87 89 519
28 STOJANOVIČ NENAD 0 Moris 97 84 80 85 80 76 502
29 KEK ŠTEFAN 0 SOIT Medvode 73 92 90 91 75 75 496
30 SOMI MARKO 0 Olimpija 70 74 74 81 81 83 463
31 ZORE STANE 0 SOIT Medvode 75 68 76 79 70 61 429

Enoročno Posamično
Priimek Ime SD 1. ser. 2. ser. 3. ser. 4. ser. 5. ser. 6. ser. Rezultat
1 GABER FRANCI Moris 95 94 93 92 94 95 563
2 PODGORNIK MITJA Olimpija 95 90 91 91 93 95 555
3 STRNAD BOŠTJAN Olimpija 91 90 90 93 94 92 550
4 CERAR DAMJAN Ljubo Šercer 89 92 90 87 91 95 544
5 MRKUN JANEZ Moris 93 91 88 88 89 83 532
6 ČREŠNIK ALOJZ Tehnovar Celje 79 88 90 86 87 89 519
7 STOJANOVIČ NENAD Moris 97 84 80 85 80 76 502

Ekipno

1. serija 2. serija 3. serija 4. serija 5. serija 6. serija Rezultat

1 ZSČ Ljubljana 291 288 288 291 290 288 1736
1 MEŽAN ERNEST 0 100 98 98 99 96 97 588
2 LESAR ANTON 0 94 96 95 95 97 97 574
3 FEKONJA EMIL 0 97 94 95 97 97 94 574

2 SOIT Medvode 281 282 280 278 284 285 1690
1 ŽAKELJ JANEZ 0 92 95 92 94 94 94 561
2 ŠTREMFEL BRANKO 0 92 91 95 92 97 98 565
3 ŠTREMFEL ALEKSAN 0 97 96 93 92 93 93 564

3 ZPE 272 279 283 288 277 275 1674
1 GROŠELJ MARJAN 0 92 93 92 94 95 94 560
2 KOMAC UROŠ 0 94 97 97 100 94 95 577
3 KRAŠOVEC DARKO 0 86 89 94 94 88 86 537

4 Ljubo Šercer 276 276 281 272 277 286 1668
1 RADOVAN ALOJZ 0 94 90 96 97 93 93 563
2 CERAR DAMJAN 0 89 92 90 87 91 95 544
3 NOSE ROBERT 0 93 94 95 88 93 98 561

5 Celje 274 284 274 276 278 278 1664
1 ČEPIN MOJCA 0 89 91 91 91 92 96 550
2 ZDOVC MARJAN 0 90 97 89 90 92 92 550
3 FRECE SLAVKO 0 95 96 94 95 94 90 564

6 Tehnovar Celje 276 279 279 278 272 279 1663
1 JENKO MITJA 0 92 91 94 93 85 94 549
2 ČREŠNIK LEA 0 90 95 93 92 91 92 553
3 GUČEK DRAGO 0 94 93 92 93 96 93 561

7 Moris 285 269 261 265 263 254 1597
1 STOJANOVIČ NENAD 0 97 84 80 85 80 76 502
2 MRKUN JANEZ 0 93 91 88 88 89 83 532
3 GABER FRANCI 0 95 94 93 92 94 95 563

8 SOIT Medvode II 257 275 276 268 257 257 1590
1 KEK ŠTEFAN 0 73 92 90 91 75 75 496
2 OMAHEN MIHAEL 0 93 90 93 92 94 90 552
3 ŽAKELJ DANICA 0 91 93 93 85 88 92 542

9 Olimpija 256 254 255 265 268 270 1568
1 PODGORNIK MITJA 0 95 90 91 91 93 95 555
2 STRNAD BOŠTJAN 0 91 90 90 93 94 92 550
3 SOMI MARKO 0 70 74 74 81 81 83 463

10 Elite-team Dravograd 170 169 190 179 186 190 1084
1 POKERŽNIK ZLATKO 0 84 74 95 85 91 93 522
2 TAJČMAN BRANKO 0 86 95 95 94 95 97 562

Attached files [Image: 3244_5250b7b202d499b4f0704585c22f9b74.jpg] [Image: 3244_964a49e81404edeb518a586485983203.jpg]