Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: SKUPNI REZULTATI PPS-09 Spomladni del
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
SKUPNI REZULTATI POMLADNEGA DELA PPS-09

PIŠTOLA
133 3 Gajšek Štefan SD Rifnik 240 80 80 80 0
272 3 Pikelj Aleksander SD Rifnik 220 100 40 0 80
132 3 Cvetkovic Zoran SD Postojna 210 60 100 0 50
124 3 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 200 100 100
138 3 Rupnik Alojz SD Modri as 160 50 50 60
163 3 Korpar Miran SD Postojna 121 45 36 40
137 3 Pintar Klemen SD SOIT 118 0 60 29 29
144 3 Urh Igor 460.AB Postojna 92 22 0 50 20
161 3 Koletnik Friderik 83 9 60 14
330 3 Drašcic Dean 77 45 32
169 3 Mandelj Žiga SD SOIT 72 16 32 24
134 3 Kreft Zlatko SD Svarun 71 40 7 24
315 3 Žabjek Bojan 69 36 29 4
145 3 Medic Vladimir SOIT Medvode 64 18 20 20
257 3 Baranja Karlo SD Postojna 59 16 32 11
180 3 Zalaznik Tomaž 45 45
343 3 Stjepanovic Savo 40 14 26
334 3 Petric Žiga 39 13 26
129 3 Bajc David SD Postojna 38 13 12 13 0
320 3 Petric Igor LD Ribnica 37 12 0 16 9
267 3 Baranja Jernej SD Postojna 36 24 11 0 1
323 3 Us Damjan LD Taborska Jama 36 18 18
128 3 Bajc Ernest SD Postojna 36 9 15 0 12
150 3 Johan Ivan SD Rifnik 36 36
358 3 Japelj Simon 32 32
365 3 Cucek Janko 29 29
322 3 Janša Blaž SD SOIT 27 14 13
152 3 Florjancic Matjaž 26 26
344 3 Gacnik Boštjan 24 24
205 3 Seražin Dušan ZISK Koper 22 22
173 3 Smole Viktor SD Rifnik 22 22
356 3 Fucka Matej 22 22
348 3 Bitenc Drago SD Modri as 21 20 1
352 3 Cesnik Sašo 18 18
273 3 Semic Igor SK Sv.Jurij Šentjur 16 16
316 3 Košir Robert SD Modri as 16 11 5
296 3 Osterman Matej DVV JOD113 15 4 1 10
196 3 Cernuta Ervin 15 15
326 3 Ferlat David SD Bicun 15 15
367 3 Jeraj Bojan SD SOIT 15 15
321 3 Žbona Stanislav LD Ribnica 14 1 0 6 7
336 3 Kunej Arcon Mojca SD SOIT 13 1 12
111 3 Lesjak Rajko DVV JOD113 12 6 0 5 1
293 3 Bezek Vlado SD Nanos 12 10 0 1 1
333 3 Zobec Alojz LD Ribnica 12 3 9
328 3 Srpcic Simon SD Sagitarius 11 10 1
168 3 Maljkovic Dominik MORS-SD Veteran 10 10
337 3 Ikanovic Meho SD Nanos 9 8 1
120 3 Podkrajšek Mitja SD Veteran Bloke 8 7 1
324 3 Kern Tomaž SD SOIT 8 8
362 3 Plos Klemen 8 8
361 3 Kovacic Janez 7 7
335 3 Arcon Lado SD SOIT 6 5 1
112 3 Akrapovic Vital DVV JOD113 5 1 1 3
359 3 Šimšic Iztok SD Postojna 5 5
282 3 Grižon Klavdij 4 4
351 3 Vidergar Janez SD SOIT 4 4
279 3 Lukanc Bojan 3 1 2
327 3 Rangus Simon SD Sagitarius 3 3
280 3 Jordan Marcel 3 3
318 3 Širca Robert SD Bicun 3 1 1 1
319 3 Orel Peter SD Bicun 2 1 1
113 3 Kodelja Ivan DVV JOD113 2 1 1
329 3 Dular Damjana SD Sagitarius 2 1 1
340 3 Turk Zdravko 2 2
366 3 Mohoric Roman SD SOIT 2 2
349 3 Polajnar Grega 2 2
364 3 Pintar Jože 1 1
139 3 Škof Tone SD Škofja Loka 1 1
254 3 Vovk Andrej SD Nanos 1 1
209 3 Kralj Rajko 1 1
342 3 Mandelj Sara 1 1
184 3 Grže Janez SD Sodražica 1 1
148 3 Kocar Tomaž 1 1
207 3 Knavs Alojz SD Sodražica 1 1
345 3 Ženko Damijan 1 1
136 3 Lojk Nikolaj DVV JOD113 1 1
135 3 Lojk Ivan DVV JOD113 1 1
331 3 Dodic Boris SD Bicun 1 1
262 3 Bem Martin DVV JOD113 1 1
261 3 Bem Branimir DVV JOD113 1 1
346 3 Škrlj Bernard 1 1
354 3 Kleibencetl Iztok DVV JOD113 1 1
347 3 Novak Matjaž 1 1
314 3 Sever Aleksander 1 1
317 3 Humar Roman 1 1
178 3 Vovk Samo SD Nanos 1 1
325 3 Ferlat Miroslavo SD Bicun 1 1
156 3 Frantar Borut SD Veteran Bloke 1 1
363 3 Harbaš Damir 1 1
339 3 Janša Marko SD SOIT 1 1
313 3 Bizjak Anton SD Nanos 1 1
332 3 Florjancic Lea 1 1
341 3 Kobal David SD Bicun 1 1
368 3 Krajnc Iztok SD SOIT 1 1
357 3 Krsmanovic Dušan 1 1
338 3 Race Franci SD Bicun 1 1
295 3 Tajroski Subija 1 1
353 3 Turkalj David 1 1

REVOLVER
133 3 Gajšek Štefan SD Rifnik 280 80 100 100 0
272 3 Pikelj Aleksander SD Rifnik 240 100 80 60 0
132 3 Cvetkovic Zoran SD Postojna 200 50 50 0 100
124 3 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 140 80 60
163 3 Korpar Miran SD Postojna 137 45 60 32
274 3 Drobnak Slavko SD Rifnik 115 60 29 26 0
161 3 Koletnik Friderik 110 20 50 40
169 3 Mandelj Žiga SD SOIT 81 36 45
257 3 Baranja Karlo SD Postojna 66 20 22 0 24
116 3 Masnec Božo SD Kopacevina 65 45 20
144 3 Urh Igor 460.AB Postojna 64 18 14 32
134 3 Kreft Zlatko SD Svarun 63 32 15 16
267 3 Baranja Jernej SD Postojna 61 24 24 0 13
343 3 Stjepanovic Savo 61 29 32
330 3 Drašcic Dean 60 24 36
129 3 Bajc David SD Postojna 56 22 16 18
323 3 Us Damjan LD Taborska Jama 55 29 26
138 3 Rupnik Alojz SD Modri as 55 26 29
145 3 Medic Vladimir SOIT Medvode 49 16 0 15 18
344 3 Gacnik Boštjan 40 40
364 3 Pintar Jože 40 40
128 3 Bajc Ernest SD Postojna 36 36
111 3 Lesjak Rajko DVV JOD113 36 14 22
205 3 Seražin Dušan ZISK Koper 36 36
139 3 Škof Tone SD Škofja Loka 35 9 10 16
293 3 Bezek Vlado SD Nanos 30 12 7 11
180 3 Zalaznik Tomaž 26 26
279 3 Lukanc Bojan 20 8 12
348 3 Bitenc Drago SD Modri as 19 13 6
254 3 Vovk Andrej SD Nanos 18 18
209 3 Kralj Rajko 15 10 5
365 3 Cucek Janko 15 15
173 3 Smole Viktor SD Rifnik 15 15
273 3 Semic Igor SK Sv.Jurij Šentjur 14 14
342 3 Mandelj Sara 14 14
356 3 Fucka Matej 13 13
184 3 Grže Janez SD Sodražica 12 12
218 3 Pirnat Pavle IPSC Domžale 11 11
352 3 Cesnik Sašo 11 11
148 3 Kocar Tomaž 10 10
207 3 Knavs Alojz SD Sodražica 9 9
328 3 Srpcic Simon SD Sagitarius 8 8
327 3 Rangus Simon SD Sagitarius 7 7
335 3 Arcon Lado SD SOIT 6 6

MK odprti merki 50m
257 3 Baranja Karlo SD Postojna 300 0 100 100 100
267 3 Baranja Jernej SD Postojna 220 100 60 60 0
133 3 Gajšek Štefan SD Rifnik 220 80 0 80 60
144 3 Urh Igor 460.AB Postojna 180 50 50 0 80
129 3 Bajc David SD Postojna 170 0 80 45 45
128 3 Bajc Ernest SD Postojna 101 36 0 29 36
139 3 Škof Tone SD Škofja Loka 77 29 16 32
210 3 Kraševec Evgen SD Kovinoplastika 76 26 50
116 3 Masnec Božo SD Kopacevina 74 45 29
124 3 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 72 32 40
343 3 Stjepanovic Savo 61 29 32
111 3 Lesjak Rajko DVV JOD113 61 22 0 15 24
112 3 Akrapovic Vital DVV JOD113 56 16 14 26
134 3 Kreft Zlatko SD Svarun 43 24 6 13
195 3 Masnec Sandi SD Škofja Loka 42 20 22
120 3 Podkrajšek Mitja SD Veteran Bloke 42 22 20
115 3 Borštnar Anton SD Jože Kovacic 40 40
168 3 Maljkovic Dominik MORS-SD Veteran 40 40
344 3 Gacnik Boštjan 36 36
337 3 Ikanovic Meho SD Nanos 32 20 12
217 3 Žnidaršic Tone 32 32
319 3 Orel Peter SD Bicun 31 9 22
272 3 Pikelj Aleksander SD Rifnik 26 26
280 3 Jordan Marcel 24 24
219 3 Seljak Janez SD Kovinoplastika 24 24
113 3 Kodelja Ivan DVV JOD113 24 14 10
327 3 Rangus Simon SD Sagitarius 20 20
328 3 Srpcic Simon SD Sagitarius 18 18
316 3 Košir Robert SD Modri as 18 18
345 3 Ženko Damijan 18 18
136 3 Lojk Nikolaj DVV JOD113 18 18
209 3 Kralj Rajko 16 16
293 3 Bezek Vlado SD Nanos 16 8 8
135 3 Lojk Ivan DVV JOD113 16 16
331 3 Dodic Boris SD Bicun 15 15
130 3 Belic Jadran DVV JOD113 13 13
262 3 Bem Martin DVV JOD113 12 12
282 3 Grižon Klavdij 11 11
261 3 Bem Branimir DVV JOD113 11 11
346 3 Škrlj Bernard 10 10
354 3 Kleibencetl Iztok DVV JOD113 9 9
296 3 Osterman Matej DVV JOD113 7 7
347 3 Novak Matjaž 7 7

MK OPTIKA 50m
267 3 Baranja Jernej SD Postojna 260 60 0 100 100
133 3 Gajšek Štefan SD Rifnik 190 100 0 40 50
132 3 Cvetkovic Zoran SD Postojna 189 80 80 0 29
124 3 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 160 80 80
129 3 Bajc David SD Postojna 136 50 36 50 0
274 3 Drobnak Slavko SD Rifnik 121 45 40 36 0
128 3 Bajc Ernest SD Postojna 114 24 0 45 45
311 3 Šivc Jani SD Iška Vas 110 50 60
182 3 Kandare Damijan SD Cerknica 100 100
296 3 Osterman Matej DVV JOD113 91 45 24 22
151 3 Frelih Gregor SD Iška Vas 86 40 26 0 20
257 3 Baranja Karlo SD Postojna 72 22 24 26 0
161 3 Koletnik Friderik 70 16 18 36
118 3 Mostar Bostjan SD Sagitarius 69 29 40
144 3 Urh Igor 460.AB Postojna 68 36 20 12
134 3 Kreft Zlatko SD Svarun 62 29 18 15
115 3 Borštnar Anton SD Jože Kovacic 60 60
145 3 Medic Vladimir SOIT Medvode 45 16 14 0 15
272 3 Pikelj Aleksander SD Rifnik 43 15 14 14
320 3 Petric Igor LD Ribnica 41 32 0 4 5
116 3 Masnec Božo SD Kopacevina 39 15 24
321 3 Žbona Stanislav LD Ribnica 34 18 9 0 7
147 3 Kovacic Uroš nobeno 32 32
343 3 Stjepanovic Savo 31 20 11
168 3 Maljkovic Dominik MORS-SD Veteran 29 29
195 3 Masnec Sandi SD Škofja Loka 26 26
328 3 Srpcic Simon SD Sagitarius 24 13 11
210 3 Kraševec Evgen SD Kovinoplastika 22 22
323 3 Us Damjan LD Taborska Jama 22 10 12
209 3 Kralj Rajko 20 9 5 6
327 3 Rangus Simon SD Sagitarius 19 1 18
279 3 Lukanc Bojan 16 10 6
315 3 Žabjek Bojan 16 11 1 4
348 3 Bitenc Drago SD Modri as 14 12 2
360 3 Ule Emil 14 14
344 3 Gacnik Boštjan 13 13
334 3 Petric Žiga 13 8 5
314 3 Sever Aleksander 13 13
361 3 Kovacic Janez 13 13
280 3 Jordan Marcel 12 12
155 3 Bell Leon SD Veteran Bloke 11 11
329 3 Dular Damjana SD Sagitarius 11 1 10
333 3 Zobec Alojz LD Ribnica 10 10
138 3 Rupnik Alojz SD Modri as 9 9
219 3 Seljak Janez SD Kovinoplastika 9 9
324 3 Kern Tomaž SD SOIT 8 8
158 3 Hladnik Veronika SD Nanos 7 7
337 3 Ikanovic Meho SD Nanos 6 6
159 3 Hladnik Milan SD Nanos 4 4
196 3 Cernuta Ervin 3 3
317 3 Humar Roman 3 3
326 3 Ferlat David SD Bicun 2 2
178 3 Vovk Samo SD Nanos 2 2
205 3 Seražin Dušan ZISK Koper 1 1
316 3 Košir Robert SD Modri as 1 1
325 3 Ferlat Miroslavo SD Bicun 1 1

VK odprti merki 100m
129 3 Bajc David SD Postojna 280 100 100 0 80
124 3 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 200 100 100
128 3 Bajc Ernest SD Postojna 180 0 50 80 50
257 3 Baranja Karlo SD Postojna 170 60 0 50 60
138 3 Rupnik Alojz SD Modri as 160 80 80
274 3 Drobnak Slavko SD Rifnik 111 50 29 32
267 3 Baranja Jernej SD Postojna 105 36 0 24 45
139 3 Škof Tone SD Škofja Loka 74 16 26 32
321 3 Žbona Stanislav LD Ribnica 70 32 20 18
145 3 Medic Vladimir SOIT Medvode 65 14 15 0 36
205 3 Seražin Dušan ZISK Koper 60 60
280 3 Jordan Marcel 60 60
343 3 Stjepanovic Savo 52 26 26
327 3 Rangus Simon SD Sagitarius 49 20 29
134 3 Kreft Zlatko SD Svarun 45 16 14 15
111 3 Lesjak Rajko DVV JOD113 45 12 7 26
344 3 Gacnik Boštjan 45 45
348 3 Bitenc Drago SD Modri as 45 45
320 3 Petric Igor LD Ribnica 41 20 9 12
115 3 Borštnar Anton SD Jože Kovacic 40 40
116 3 Masnec Božo SD Kopacevina 40 40
210 3 Kraševec Evgen SD Kovinoplastika 40 40
155 3 Bell Leon SD Veteran Bloke 36 36
168 3 Maljkovic Dominik MORS-SD Veteran 36 36
120 3 Podkrajšek Mitja SD Veteran Bloke 33 9 24
144 3 Urh Igor 460.AB Postojna 32 32
322 3 Janša Blaž SD SOIT 32 10 22
156 3 Frantar Borut SD Veteran Bloke 29 29
217 3 Žnidaršic Tone 29 29
334 3 Petric Žiga 26 10 16
112 3 Akrapovic Vital DVV JOD113 26 13 13
195 3 Masnec Sandi SD Škofja Loka 24 24
333 3 Zobec Alojz LD Ribnica 23 9 14
161 3 Koletnik Friderik 22 22
340 3 Turk Zdravko 22 22
296 3 Osterman Matej DVV JOD113 20 20
355 3 Dolinšek Saša 18 18
314 3 Sever Aleksander 18 18
362 3 Plos Klemen 18 18
361 3 Kovacic Janez 15 15
196 3 Cernuta Ervin 13 13
347 3 Novak Matjaž 12 12
345 3 Ženko Damijan 11 11
363 3 Harbaš Damir 11 11
113 3 Kodelja Ivan DVV JOD113 10 7 3
360 3 Ule Emil 10 10
339 3 Janša Marko SD SOIT 8 8
218 3 Pirnat Pavle IPSC Domžale 8 8
158 3 Hladnik Veronika SD Nanos 8 8
209 3 Kralj Rajko 6 6
319 3 Orel Peter SD Bicun 6 6
159 3 Hladnik Milan SD Nanos 5 5
354 3 Kleibencetl Iztok DVV JOD113 4 4
346 3 Škrlj Bernard 2 2
337 3 Ikanovic Meho SD Nanos 1 1

OSTROSTRELSKA PUŠKA 100m
151 3 Frelih Gregor SD Iška Vas 230 100 0 80 50
124 3 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 200 100 100
129 3 Bajc David SD Postojna 190 60 80 50 0
132 3 Cvetkovic Zoran SD Postojna 186 100 50 0 36
311 3 Šivc Jani SD Iška Vas 180 100 80
118 3 Mostar Bostjan SD Sagitarius 60 60
141 3 Zupancic Marko SOIT Medvode 122 45 32 45
133 3 Gajšek Štefan SD Rifnik 101 50 22 0 29
323 3 Us Damjan LD Taborska Jama 99 32 45 22
134 3 Kreft Zlatko SD Svarun 94 22 36 36
274 3 Drobnak Slavko SD Rifnik 88 36 0 20 32
137 3 Pintar Klemen SD SOIT 82 40 24 0 18
257 3 Baranja Karlo SD Postojna 73 29 20 0 24
182 3 Kandare Damijan SD Cerknica 60 60
343 3 Stjepanovic Savo 53 24 29
330 3 Drašcic Dean 48 22 26
161 3 Koletnik Friderik 46 15 16 15
111 3 Lesjak Rajko DVV JOD113 44 18 0 14 12
128 3 Bajc Ernest SD Postojna 42 26 16
267 3 Baranja Jernej SD Postojna 42 26 16
209 3 Kralj Rajko 41 20 12 9
147 3 Kovacic Uroš nobeno 40 40
355 3 Dolinšek Saša 40 40
272 3 Pikelj Aleksander SD Rifnik 36 14 8 14
344 3 Gacnik Boštjan 32 32
115 3 Borštnar Anton SD Jože Kovacic 29 29
350 3 Milavec Tomaž 26 16 10
155 3 Bell Leon SD Veteran Bloke 24 24
296 3 Osterman Matej DVV JOD113 21 10 11
279 3 Lukanc Bojan 21 8 13
169 3 Mandelj Žiga SD SOIT 20 20
180 3 Zalaznik Tomaž 18 18
196 3 Cernuta Ervin 13 13
205 3 Seražin Dušan ZISK Koper 12 12
168 3 Maljkovic Dominik MORS-SD Veteran 11 11
150 3 Johan Ivan SD Rifnik 10 10
280 3 Jordan Marcel 7 7

OSTROSTRELSKA PUŠKA 300m
151 3 Frelih Gregor SD Iška Vas 220 100 0 60 60
129 3 Bajc David SD Postojna 185 0 100 40 45
118 3 Mostar Bostjan SD Sagitarius 150 50 100
128 3 Bajc Ernest SD Postojna 148 80 36 32
132 3 Cvetkovic Zoran SD Postojna 141 32 80 0 29
124 3 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 136 100 36
141 3 Zupancic Marko SOIT Medvode 124 60 24 40
134 3 Kreft Zlatko SD Svarun 113 36 45 32
274 3 Drobnak Slavko SD Rifnik 109 29 80
161 3 Koletnik Friderik 96 24 22 50
343 3 Stjepanovic Savo 85 45 40
147 3 Kovacic Uroš nobeno 80 80
323 3 Us Damjan LD Taborska Jama 76 40 16 20
267 3 Baranja Jernej SD Postojna 72 50 22
182 3 Kandare Damijan SD Cerknica 60 60
355 3 Dolinšek Saša 56 32 24
311 3 Šivc Jani SD Iška Vas 50 50
257 3 Baranja Karlo SD Postojna 49 29 20
115 3 Borštnar Anton SD Jože Kovacic 45 45
180 3 Zalaznik Tomaž 29 29
152 3 Florjancic Matjaž 26 26
344 3 Gacnik Boštjan 26 26
155 3 Bell Leon SD Veteran Bloke 26 26
314 3 Sever Aleksander 22 22
296 3 Osterman Matej DVV JOD113 18 18

MNOGOBOJCI
129 3 Bajc David SD Postojna 260 80 100 0 80
133 3 Gajšek Štefan SD Rifnik 240 100 0 80 60
124 3 Vidmar Franci SD Sonja Vesel 200 100 100
132 3 Cvetkovic Zoran SD Postojna 180 50 80 0 50
267 3 Baranja Jernej SD Postojna 141 60 45 0 36
257 3 Baranja Karlo SD Postojna 140 0 50 45 45
128 3 Bajc Ernest SD Postojna 112 32 0 40 40
134 3 Kreft Zlatko SD Svarun 109 45 32 32
274 3 Drobnak Slavko SD Rifnik 80 29 0 22 29
161 3 Koletnik Friderik 79 18 29 32
272 3 Pikelj Aleksander SD Rifnik 72 0 22 24 26
343 3 Stjepanovic Savo 72 36 36
144 3 Urh Igor 460.AB Postojna 68 26 26 16
145 3 Medic Vladimir SOIT Medvode 54 22 14 0 18
111 3 Lesjak Rajko DVV JOD113 52 24 0 12 16
115 3 Borštnar Anton SD Jože Kovacic 50 50
344 3 Gacnik Boštjan 40 40
323 3 Us Damjan LD Taborska Jama 40 18 22
296 3 Osterman Matej DVV JOD113 29 14 15
116 3 Masnec Božo SD Kopacevina 25 5 20
330 3 Drašcic Dean 24 24
279 3 Lukanc Bojan 24 11 13
168 3 Maljkovic Dominik MORS-SD Veteran 24 24
280 3 Jordan Marcel 20 20
138 3 Rupnik Alojz SD Modri as 20 20
205 3 Seražin Dušan ZISK Koper 20 20
348 3 Bitenc Drago SD Modri as 18 18
151 3 Frelih Gregor SD Iška Vas 16 16
180 3 Zalaznik Tomaž 16 16
155 3 Bell Leon SD Veteran Bloke 15 15
195 3 Masnec Sandi SD Škofja Loka 15 15
320 3 Petric Igor LD Ribnica 14 14
314 3 Sever Aleksander 14 14
327 3 Rangus Simon SD Sagitarius 13 13
139 3 Škof Tone SD Škofja Loka 13 13
321 3 Žbona Stanislav LD Ribnica 13 13
163 3 Korpar Miran SD Postojna 11 11
196 3 Cernuta Ervin 10 10
361 3 Kovacic Janez 10 10
328 3 Srpcic Simon SD Sagitarius 9 9

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/262_...86f992.pdf class="gc-filesize">(297.8 KB)Â