Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: razpis 4. kolo lige 600+rezultati
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
SD Celje, Partizanska c59a 3000 Celje organizira 4. TURNIR lige v streljanju z velikim kalibrom REVOLVER, ki bo v
NEDELJO, 28.06.2009
na strelišču Petriček nad Celjem, s pričetkom ob 9. uri.

Tekmovanje bo v disciplini revolver - od kal. 7,62 do 9,64 mm.
Uporaba oplaščenega streliva NI dovoljena!!!

Strelja se 5 poizkusnih strelov v času 5. minut in 6 serij po 10 strelov za oceno v
času 10 minut na serijo. Strelja se lahko enoročno ali dvoročno , po izbiri
tekmovalca.
Na tekmovanju se razen zgoraj navedenih izjem uporabljajo pravila ISSF.
Na turnirju bodo podeljene medalje: prvim trem strelcem in prvim trem strelcem, ki
bodo streljali enoročno ter članom zmagovalnih ekip. Prve tri ekipe dobijo pokale.
Prijavnina znaša 25 € za strelca in se plača na dan tekmovanja najkasneje do 8:30
ure.
Strelci in strelska društva se lahko prijavijo tudi pisno ( na naslov :SD Celje Partizanska c59a, 3000 Celje GSM: 031 / 744 369, ali na e-mail: [email protected]) TR : 060000007653890-banka Celje

Društva, ki so tekmovalce prijavili pisno ali po elektronski pošti so dolžna prijavnino
poravnati tudi v primeru neudeležbe tekmovanja. Do poravnave obveznosti ne morejo
nastopati na naslednjih turnirjih.
Predsednik SD Celje Marjan Zdovc Celje 16.06.2009
SD CELJE
BILTEN
Lige 600
V streljanju z revolverjem velikega kalibra
4. turnir
Celje, 28. 6. 2009

REZULTATI EKIPNO
M. Društvo 1 2 3 4 5 6 Rez.

1. SD SOIT MEDVODE 1 280 284 281 281 282 281 1689
ŠTREMFEL BRANKO 93 94 96 96 96 93 568
ŽAKELJ JANEZ 95 96 92 92 92 94 561
ŠTREMFEL ALEKSANDER 92 94 93 93 94 94 560

2. ZSC LJUBLJANA 270 276 274 290 287 285 1682
PEROVŠEK JANEZ 81 87 86 95 93 94 536
LESAR ANTON 92 94 89 95 97 94 561
MEŽAN ERNEST 97 95 99 100 97 97 585

3. SD CELJE 1 TEHNOVAR 268 281 281 281 277 282 1670
FRECE SLAVKO 93 96 95 94 95 94 567
CREŠNIK LEA 86 92 93 93 90 93 547
GUCEK DRAGO 89 93 93 94 92 95 556

4. ŠD ZPE LJUBLJANA 276 273 276 273 277 282 1657
GROŠELJ MARJAN 95 96 96 91 97 96 571
NOSE ROBERT 96 88 90 92 93 95 554
KRAŠOVEC DARKO 85 89 90 90 87 91 532

5. SD CELJE 2 TEHNOVAR 259 274 282 281 276 272 1644
ZDOVC MARJAN 92 89 93 96 95 89 554
CEPIN MOJCA 78 91 93 90 88 92 532
JENKO MITJA 89 94 96 95 93 91 558

6. SD OLIMPIJA 272 260 267 268 275 266 1608
STRNAD BOŠTJAN 92 92 91 93 95 90 553
SOMI MARKO 94 76 85 83 88 85 511
PODGORNIK MITJA 86 92 91 92 92 91 544

7. SD CELJE 3 TEHNOVAR 264 265 273 263 264 270 1599
CREŠNIK ALOJZ 89 94 94 91 85 92 545
ŽGAJNAR CVETKO 92 87 89 92 90 93 543
JURAK MIRO 83 84 90 80 89 85 511

8. ELITE TEAM DRAVOGRAD 262 271 260 260 268 269 1590
TAJCMAN BRANKO 90 94 88 92 94 94 552
POKERŽNIK ZLATKO 89 90 91 88 90 90 538
FERENCAK DUŠAN 83 87 81 80 84 85 500

9. SD SOIT MEDVODE 2 265 262 262 256 246 262 1553
KEK ŠTEFAN 86 88 82 75 70 87 488
ŽAKELJ DANICA 88 87 93 88 86 85 527
OMAHEN MIHAEL 91 87 87 93 90 90 538

REZULTATI POSAMEZNO
M. Strelec Društvo 1 2 3 4 5 6 Rez.
1. Mežan Ernest ZSC Ljubljana 97 95 99 100 97 97 585
2. Grošelj Marjan ŠD ZPE Ljubljana 95 96 96 91 97 96 571
3. Štremfel Branko SD SOIT Medvode 93 94 96 96 96 93 568
4. Frece Slavko SD Celje 1 Tehnovar 93 96 95 94 95 94 567
5. Gajšek Štefan SD Rifnik 93 92 93 93 96 97 564
6. Lesar Anton ZSC Ljubljana 92 94 89 95 97 94 561
7. Žakelj Janez SD SOIT Medvode 95 96 92 92 92 94 561
8. Štremfel Aleksander SD SOIT Medvode 92 94 93 93 94 94 560
9. Jenko Mitja SD Celje 2 Tehnovar 89 94 96 95 93 91 558
10. Gucek Drago SD Celje 1 Tehnovar 89 93 93 94 92 95 556
11. Nose Robert ŠD ZPE Ljubljana 96 88 90 92 93 95 554
12. Zdovc Marjan SD Celje 2 Tehnovar 92 89 93 96 95 89 554
13. Strnad Boštjan SD Olimpija 92 92 91 93 95 90 553
14. Tajcman Branko Elite team Dravograd 90 94 88 92 94 94 552
15. Crešnik Lea SD Celje 1 Tehnovar 86 92 93 93 90 93 547
16. Crešnik Alojz SD Celje 3 Tehnovar 89 94 94 91 85 92 545
17. Podgornik Mitja SD Olimpija 86 92 91 92 92 91 544
18. Žgajnar Cvetko SD Celje 3 Tehnovar 92 87 89 92 90 93 543
19. Omahen Mihael SD SOIT Medvode 2 91 87 87 93 90 90 538
20. Pokeržnik Zlatko Elite team Dravograd 89 90 91 88 90 90 538
21. Perovšek Janez ZSC Ljubljana 81 87 86 95 93 94 536
22. Cepin Mojca SD Celje 2 Tehnovar 78 91 93 90 88 92 532
23. Krašovec Darko ŠG ZPE Ljubljana 85 89 90 90 87 91 532
24. Žakelj Danica SD SOIT Medvode 2 88 87 93 88 86 85 527
25. Jurak Miro SD Celje 3 Tehnovar 83 84 90 80 89 85 511
26. Somi Marko SD Olimpija 94 76 85 83 88 85 511
27. Ferencak Dušan Elite team Dravograd 83 87 81 80 84 85 500
28. Kek Štefan SD SOIT Medvode 2 86 88 82 75 70 87 488
29. Vipotnik Silvo Stane Rozman Laško 87 79 78 80 76 73 473
30. Omahen Pavel SD SOIT Medvode 70 83 85 75 78 73 464

REZULTATI POSAMEZNO – ENOROCNO
M. Strelec Društvo 1 2 3 4 5 6 Rez.
1. Strnad Boštjan SD Olimpija 92 92 91 93 90 95 553
2. Podgornik Mitja SD Olimpija 86 92 91 92 92 91 544
3. Jurak Miro SD Celje 3 Tehnovar 83 84 90 80 89 85 511
4. Vipotnik Silvo Stane Rozman Laško 87 79 78 80 76 73 473