Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: "D A N I L O V G R A D 2 0 1 6" - prvo kolo Balkan lige
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
No pa smo ga dočakal :


POZIV ZA UCESCE NA TAKMICENJE

Streljacki klub ,,SPEED SHOOTERS MONTENEGRO" organizuje,,PRVO KOLO BALKANSKE LIGE' u gadjanju iz puske sa optickim nisanom - ,DANILOVGRAD 2016", koje ce se odrzati 23.04.2016

godine, na vojnom strelistu u kasarni u Danilovgradu sa podetkom u 09.00 casova.

Takmicenje ce se odrzati u cetiri discipline;

- Open Rifle na daljini od 300 metara

Open Rifle na daljini od 500 metara

- Target Rifle na daljini od 300 metara

Target Rifle na daljini od 500 metara

Ovim putem koristimo priliku da vas pozovemo da ucestvujete na navedenom takmicenju.

OPSTE PROPOZICIJE

- Gadja se u dvije kategorije, Target rifle i Open rifle i svaki strelac mo2e da nastupi u obije kategorije.

- Obije kategorije se sastoje od dvije discipline ito 300 metiara i500 metara.

- Svaka disciplina ima probnu seriju sa neogranidenim brojem ispaljenih metaka u trajanju od 5 minuta iseriju od 20 metaka za mei u trajanju od 20 minuta, kao i 5 min. za pripremu prije probne

serije.

- Svaki strelac ima pravo nastupiti i pojedinacno i ekipno.

- Ekipu sadinjavaju 4 6clana, od kojih se za ekipni plasman sabiraju samo 3 najbolja

- Ekipe se prijavljuju posebno za TR i posebno za Open

- Ekipni rezultati se na kraju takmidenja proglasavaju posebno za tr (ukupno 300+500 )i posebno za

Open (ukupno 300+500 )

- Pojedina6ni rezultati se proglasavaiu za svaku disciplinu posebno

- Tehnicka kontrola oruzja obavezna prije takmicenja

- Stav za gadjanje je lezeci u svim disciplinama

- Upotreba gasnih kocnica nije dozvoljena

- Vazi pravilo,jedan strelac -jedna puska" tj. Dva strelca ne mogu nastupiti sa istom puskom

Sva ostala pravila i propozicije vaze po pravilniku za takmicenja Balkanske lige


Kotizacija za pojedinadno ucesce iznosi 20 eura za jednu kategoriju ( Open Rifle 300+500 ili Target Rifle 300+500), a za obije 30 eura. Za ekipni nastup se ne placa kotizacija

Glavni Ziri takmidenja sacinjavaju

- MIHAILO TOPALOVIC

- IGOR PREDOJEViC

- ZORAN VUKCEVIC

SVI TAKMICARI KOJI ZELE DA UCESTVUJU MORAJU PODNTJETI PRIJAVU NAJKASNIJE DO 17.04.2016 GOD. RADI NAJAVE PRELASKA DRZAVNE GRANICE. PRIJAVU POSLATI NA

E-mail: [email protected]

ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTEL.+382 67 255 688.

SEKRETAR KLUBA

ZORAN VUKCEVIC


LP
Rezultati


LP
Še par slikc

LP

fotke

LP
:-D

Arrow
:))

:-D
:) :)
No evo, to je to!

LP