Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: II. kolo Mednarodne lige Alpe - Adria 2016
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V prilogi je razpis za II. kolo Mednarodne liga Alpe - Adria, ki ga organizira SK Maribor 21.5.2016, s pričetkom ob 08.30 uri, na strelišču Melje v Mariboru.
V prilogi je mikročasovnica za II. kolo Mednarodne liga Alpe - Adria, ki bo 21.5.2016, s pričetkom ob 08.30 uri, na strelišču Melje v Mariboru.

Zaradi velikega števila prijavljenih tekmovalcev (96), vas naprošamo, da ste na strelišču najmanj pol ure pred predvidenim časom tekmovanja oz. tekmovalci proti koncu, vsaj eno uro prej.
V prilogi so rezultati II. kola Mednarodne lige Alpe - Adria v streljanju s pištolo in revolverjem velikega kalibra, ki je bilo izvedeno v Mariboru v odlični organizaciji SK Maribor in skupni rezultati po dveh kolih.

Bil presežen 12 let star rekord v številu tekmovalcev.
V disciplini pištola, se je udeležilo 91 (86) tekmovalcev.