Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Vabilo na Double Alpha Long Range cup 2016
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
02.07.Vrbovec (blizu Zagreba)

poziv ,propozicije i prijave na      www.doublealpha.hr/longrange
Čestike za medalje!  Clap Clap Clap
Bravo Marko in Muc.
Rezultati Papers  ?LP
Najdu!


LP