Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Dodan koledar ostrostrelskih tekem za leto 2007!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V koledar so bili dodani datumi ostrostrelskih tekem, ki jih bodo v tem letu organizirali klubi Modri As, Klub 45, Strela in Kopačevina. To seveda A!e ni popoln spisek in morda se A!e kak datum spremeni, v glavnem pa kar vse drA3i...

Če piA!e npr. samo ostrostrelska puA!ka, to ne pomeni, da se bo pokalo samo v tej disciplini, ampak bo pa to glavna stvar. [img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]

Če ima A!e kdo kakA!ne datume tekem svojih klubov ali lovskih druA!tev, mi jih prosim poA!ljite, da jih vrA3em gor... [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]

[img]{SMILIES_PATH}/new_snipersmilie.gif[/img]