Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Balkanska liga 2017
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ovo je (okvirno) kalendar gadjanja za ovu godinu

1. Danilovgrad CG, 22. April
2. Makedonija, pocetak maja....
3. Zlatibor, kraj maja...
4. Manjaca, kraj juna mjeseca
5. Slovenija, septembar
6. Bileca, prva sedmica oktobra
7. Beograd SAJ, kraj oktobra

Od ove godine U TR-u kao prednji naslon dozvoljen je SAMO BIPOD (nozice). Puska se vaze zajedno sa bipodom koji ulazi u ukupnu tezinu oruzja. Ukoliko se puska vaze bez bipoda, automatsku ulazi u OPEN kategoriju.
1. Danilovgrad 22. April
2. Skoplje 13 i 14 Maj
3. Zlatibor....
4. Manjača 24. i 25. Jun

Do sada poznati termini...