Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 24.2.2007 Tacen - pištola, revolver
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ojla, objavljam razpis za tekmo v soboto, 24.2.2007 v Tacnu... [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]

Tule je celotni razpis: http://http://www.strelec.si/files/Tacen2007.doc
spodaj pa je samo povzetek.STRELSKO DRUA TVO
MORS â€oMODRI ASâ€o
Vojkova cesta 55, Ljubljana


XIV. STRELSKI TURNIR
â€o TACEN 2007 â€o


Zadeva : Razpis

Razpis Tradicionalnega strelskega turnirja v streljanju z naslednjih oroA3ij:

1. Serijska piA!tola Beretta kal 9mm - Samo pripadniki SV in MNZ
2. Serijska vojaA!ka piA!tola M57 kal.7,62mm - Samo pripadniki SV in MNZ
3. Revolver - prosto
4. A portna piA!tola VK - prosto


Posamezna panoga bo izvedena ekipno, če bo zanjo prijavljeno najmanj 10 ekip. Prosimo vse tekmovalce zaradi priprav posameznih panog in časovnega razporeda za obvezne predprijave do 20.02.2007.

Tekmovanje bo izvedeno 24.02.2007 na notranjem streliA!ču Policijske akademije MNZ v Tacnu s pričetkom ob 9.00 uri zjutraj .

Prijave sprejema strelsko druA!tvo MORS â€o MODRI AS â€?. Zaradi pravočasne priprave časovnega razporeda prosimo, da jih dostavite najkasneje do 20.02.2007 na fax
A!t. 01 471 1241 ali osebno kontaktni osebi Rupnik Alojz gsm 041 468 514 in Zmago Miklič 040 201 789.

Za pripadnike SV za streljanje z vojaA!ko piA!tolo M57 kal.7,62mm in Beretto ob priloA3itvi uradne iskaznice ali ploA!čice znaA!a 15 EUR.

Prijavnina po strelcu za A!portne strelce za eno oroA3je znaA!a 18 EUR. Za streljanje z obeh oroA3ij pa znaA!a 20 EUR.
Prijavnina vključuje vse stroA!ke tekmovanja (sodniki, pokali, medalje, tarče, malica, 1x pijača. ) NakaA3ete jo lahko na račun druA!tva â€o MODRI AS â€o L.B.d.d. 02013–00132343/ 05 ali pa jo poravnate pred tekmo.

Kopijo odrezka o plačani prijavnini priloA3ite ob prijavi pred tekmo, kjer boste prejeli tudi bloke za malico in pijačo.)


STRELSKO DRUA TVO
â€oMODRI ASâ€o
Ne morem se zadrA3ati da nebi "pohvalil" organizacije. neglede na to da je samo 6 strelskih mest in vse to ampak da smo "preciznjaki" čakali od 8:00 do 16:20, da smo lahko spoA3ili tistih 30metkov (od tega polovico hitrostrelno) je pretirano. na revolverju nas je bilo celih 8, na piA!toli pa ne kaj veliko več (A!e tistih nekaj več ko jih je bilo, jih nebi blilo, če si nebi sposodili piA!tole od nas). odstrelili bi lahko prvi in bi bili frej. po 8 urnem sedenju ob ledenem čaju in skromnem sendviču A3e nimaA! več volje. A!e posebaj ko ti reče da jih je premalo da bi sploh podeljeval pokale.... ajejjejejejj, tako teA3ko je napisat urnik....

mislim da bomo vsi, ki smo se načakali sedaj gledali kdo je podpisan kot organizator

pa brez zamere

LPB
Proročilo in rezultati:

STRELSKO DRUA TVO
â€o MODRI AS â€o
Vojkova c. 55, Ljubljana

Datum : 25.02. 2007

B I L T E N
XIV. Tradicionalnega strelskga turnirja med enotami SV in MNZ

â€o TACEN â€? 24. februar 2007

P O R O Č I L O

O XIV. Tradicionalnem strelskem turnirju med enotami SV - MNZ, ki je bil izveden v soboto 24. 2. 2007 na zaprtem stereliA!ču Policijske akademije v Tacnu.

Sodelovalo je skupaj 10 ekip in nekaj posameznikov. V odprtem delu pa 3 ekipe SD kar je skupaj 36 tekmovalcev. Morda zaradi obveznosti kljub prijavi 4 ekip MNZ je iz enot MNZ sodelovala samo ena ekipa in dva posameznika.
Streljalo se je s serijsko vojaA!ko policijsko piA!tolo Berreta 92 FS kal 9mm, katero imajo enote SV in policije kot sluA3beno oroA3je, vojaA!ke piA!tole M57 ter A!portnega revolverja in piA!tole VK do 9mm.
Pripadnik UVZ Ivančna gorica g. Janez PerovA!ek in pripadnica PU NM – Metlike ga. Janja MeteA3, katera sta ob presenečenju vseh sodelujočih zmagala z odličnim rezultatom tudi med SD vsak v dveh oroA3jih in dosegla A!e po eno drugo mesto.
Ekipa PA GPU je ekipno zadrA3ala prvo mesto v streljanju z Beretto ter tretje mesto v streljanju s piA!tolo M57 kal 7,62mm.
Ponovno poizkuA!amo pritegniti čim večje A!tevilo strelk, kajti zopet so dokazale , da se v streljanju s piA!tolo lahko enakovredno kosajo z moA!kimi.
Tokrat zasluA3ita ekipi SV - CBU in 132. GORB, ker sta zaradi sluA3benih obveznosti brez treningov dosegli soliden rezultat. Tako ekipno, kot posamezno .
Posebej zasluA3ita pohvalo strelki A3e 10 kratni prvakinji SV ge. Vida KeA!nar iz enote !6.BNZP, ki je tekmovala kljub komaj prestani bolezni. Izredno pohvalo novi strelki, ki je s strelstvom začela komaj pred enim letom iz enote SV – 132. GORB ge. Barbari Belhar.
Zaradi pobude članov enot SV bomo tovrstne tekme z piA!tolo – izrecno uporabe sluA3bene piA!tole Berreta 92 FS, nadaljevali. Tovrstnih tekem se bodo lahko udeleA3eveli samo pripadniki enot MORS – GA  SV in enot MNZ.

Spomladi bomo ob moA3nosti uporabe zunanjih streliA!č, tekmo razA!irili A!e na streljanje z AP M70 AB2 kal. 7,62mm ter kasneje tudi z ostrostrelsko puA!ko.

Rezultati posamezno - PiA!tola Beretta - SV in policija - [url="http://www.sdvv.info/datoteke/beretta_koncni.xls"]http://www.sdvv.info/datoteke/beretta_koncni.xls[/url]

TT - M57 - [url="http://www.sdvv.info/datoteke/m57_koncni.xls"]http://www.sdvv.info/datoteke/m57_koncni.xls[/url]

PiA!tola in revolver - prosto - [url="http://www.sdvv.info/datoteke/prosto_revolver.xls"]http://www.sdvv.info/datoteke/prosto_revolver.xls[/url]