Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Predlog pravil za tekmovanja s puško 2007
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Zdravo vsem,

pred kratkim so se predsedniki nekaj slovenskih strelskih klubov in zvez na sestanku dogovorili glede pravil letoA!njih tekmovanj z dolgocevnim oroA3jem. Spodaj je eden od predlogov, kako naj bi bila ta tekmovanja letos organizirana. Vsi ste vabljeni, da predlagana pravila pregledate in morda predlagate kako smiselno dopolnilo oz. popravek.
Mirno roko,

admin
[img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]Pokalno prvenstvo Slovenije z oroA3jem z optičnimi merilnimi napravami/daljnogledi - 2007


KATEGORIJE IN PRAVILA

1 - MALI KALIBER, .22 l.r., .17 HORNADY,… , naboji z robnim vA3igom
2 - VELIKI KALIBER, .222 Rem, .223 Rem, .308 Win, .338 Lapua,... , naboji z cent. vA3igom
3 - KATEGORIZACIJA TEKMOVALCEV
4 - A TARTNINE IN OBVEZNOSTI ORGANIZATORJEV


1 - MALI KALIBER

a. Kategorije:
- TovarniA!ke puA!ke, brez dodelav, proA3enje najmanj 600 g, teA3a z daljnogledom do največ 4 kg, enojni proA3ilec, potisni sproA3ilec ni dovoljen.
- HB, Varmint in druge puA!ke, proA3enje mora biti varno, teA3a z daljnogledom do največ 5 kg
- PuA!ke proste izbire, teA3a do 6KG, niso dovoljene kljuke in drugi strelski dodatki

b. Pravila
Strelja se na 50 m, tarča A.S.Z.S., na tarči je 25 manjA!ih tarč- 5 poskusnih na vrhu in 20 tekmovalnih pod njimi, čas streljanja- z poskusnimi streli- skupaj 20 minut, dovoljen naslon spredaj- največ 10 cm A!irine, zadnji naslon ni dovoljen- dlan podporne roke mora biti vedno vidna na nadlakti druge roke, podloga –leA3iA!če na strelskem mestu je enaka za vse strelce, prepovedani so vsi drugi pripomočki, razen če ni drugače s pravili določeno


2 - VELIKI KALIBER

a. Kategorije:
- TovarniA!ki A!portni, policijski in vojaA!ki snajperji, ostrostrelne puA!ke, proA3enje najmanj 1KG, dovoljena uporaba nogic, kalibri v tej kategoriji so .223 Rem, .243 Win, 308 Win, 30- 06, 8x57 IS, niso dovoljeni nastavki za nastavitev viA!ine kopita- zadaj, dovoljeni so trakovi na ceveh
- Standardne in druge strelske puA!ke velikega kalibra, HB in Varmint puA!ke
ProA3enje mora biti varno, niso dovoljene kljuke in drugi strelski pripomočki, dovoljeni so trakovi na ceveh.
- TeA3ke ostrostrelne puA!ke, kalibri po moči nad .300 WM do .338 Lapua, vse omejitve kot TovarniA!ki snajperji, ostrostrelske puA!ke
- Lovski karabin z daljnogledom, dovoljeni lovski kalibri od .22 Hornet naprej, lovska oblika in sestava karabina, omejitve kot pri drugih puA!kah

b. Pravila
Strelja se od 100 do 300 m, tarče A.S.Z.S., od 300 m naprej tarče po dogovoru, za D.P. in Mednarodna tekmovanja se lahko uporabljajo todi druge tarče, na tarčo za 100 in 200 m se streljajo poskusni streli, A!tevilo po izbiri, in nato za oceno po 1 strel na tarčo, na 300 m prav tako A!tevilo poskusnih strelov ni omejeno- streljata pa se 2 strela na tarčo, na vseh razdaljah je torej A!tevilo strelov za oceno 10, na tekmovanju se običajno strelja na eno razdaljo, kar ni pravilo, pravila streljanja so za naslon spredaj- noA3ice ali podloga do A!irine 10 cm- enaka za vse razdalje- naslon zadaj pa je dovoljen od 100 m naprej in sicer 1 vrečica –zajčja uA!esa, podloge so za vse strelce enake, vsi drugi pripomočki so prepovedani če ni drugače določeno, o vseh nepravilnostih in pritoA3bah odloča glavni sodnik ali komisija.


3 - KATEGORIZACIJA TEKMOVALCEV

Po končanih 3. tekmovanjih bomo kategorizirali tekmovalce in sicer glede na najboljA!i doseA3en rezultat:

Od 95 do 100% Master- Mojster
- 90 do 95% Expert
- 80 do 90% Sharpshooter- Ostrostrelec
- 70 do 80% Marksman- Dober strelec
- pod 70% Novice- Novinec

PloA!čice z nazivi bodo podeljene na zaključni razglasitvi.


4 - A TARTNINE IN OBVEZNOSTI ORGANIZATORJEV

Po dogovoru je A!tartnina na letoA!njih tekmovanjih 17 € in je enotna. Za to ceno je organizator dolA3an zagotoviti izvedbo tekmovanja z dvema disciplinama, ali več, postreči strelce z toplo malico in pijačo v razumnem času. Organizator je todi obvezen za varen potek tekmovanja ter za zagotovilo najmanj dveh (2) sodnikov iz drugih klubov, ki bodo sodili na njegovem tekmovanju.


Za organizatorja: B. Ličina

Gost

Eh, [img]{SMILIES_PATH}/eusa_think.gif[/img] ljubi Boro... [img]{SMILIES_PATH}/eusa_pray.gif[/img]
Menim, da imetniki oroA3ja prevečkrat čutimo, da nas omejujejo zakoni, predpisi, razna pravila in včasih tudi lastna inteligenca.

Kljub temu si posamezniki postavljajmo nove omejitve.

Če naprimer zakonodaja in podzakonski akti določalo, da ima A!portno oroA3je kaliber do 12,7mm, ne vidim razloga, da ga na tekmovanjih pravilniki dodatno zniA3ujejo na 8,6mm.

Med teA3ke ostrostrelne puA!ke spadajo .50 BMG, 12,7x108mm, 14,5x114mm...
Kalibra .300Win Mag in .338 LM nista teA3ka ostrostrelna puA!ka.


Sploh pa če A3eli organizator tekme pritegniti čim večje A!tevilo strelcev, bi se moral na daleč izogibati kompliciranju z omejitvami.
Velik kaliber od 100 do 300 m brez naslona zadaj, od 300 naprej pa lahko. Lahko pa bi bila posebna disciplina- benchrest(naslon spredaj-zadaj). [img]{SMILIES_PATH}/icon_twisted.gif[/img]
PREDLOG ZA
PRAVILA ZA TEKMOVANJE V STRELJANJU Z DOLGOCEVNIM OROA1JEMKATEGORIJE IN PRAVILA

1. LOVSKA PUA KA
2. MALOKALIBERSKA PUA KA
3. VOJAA KA PUA KA BREZ OPTIKE
4. A PORTNA PUA KA


1. Kategorija:

- TovarniA!ka puA!ka vseh kalibrov razen .22LR teA3e do 4,5kg , proA3enje najmanj 1kg z strelnim daljnogledom maximalne povečave do 12x

Pravila
Strelja se na razdalji 100 m, leA3e, sede z mize ali stoje ob palici ( za vse enako - odvisno od organizatorja ), tarča ( lovski vloA3ek za tarčo srnjaka), dovoljen naslon spredaj največ 10 cm A!irine, zadnji naslon ni dovoljen - dlan podporne roke mora biti vedno vidna na nadlakti druge roke.
A tevilo strelov : Iz določenega poloA3aja 3 strele ali iz vsakega poloA3aja 1 strel ( določi organizator)


2. Kategorija:

- TovarniA!ka puA!ka kalibra .22LR teA3e do 4,5kg , proA3enje najmanj 1kg z strelnim
daljnogledom maximalne povečave do 12x

Pravila
Strelja se na razdalji 50 m, leA3e, sede za mizo ali stoje ob palici ( za vse enako - odvisno od organizatorja ), tarča ( lovski vloA3ek za tarčo srnjaka), dovoljen naslon spredaj največ 10 cm A!irine, zadnji naslon ni dovoljen- dlan podporne roke mora biti vedno vidna na nadlakti druge roke.
A tevilo strelov : Iz vsakega poloA3aja 3 strele

3. Kategorija:

- TovarniA!ka puA!ka vojaA!ka vseh kalibrov , proA3enje najmanj 1kg , brez optike.

Pravila
Strelja se na razdalji od 100m do 300m, sede za mizo ali stoje ob palici ( za vse enako - odvisno od organizatorja ), tarča ( lovski vloA3ek za tarčo srnjaka), dovoljen naslon spredaj največ 10 cm A!irine, zadnji naslon ni dovoljen - dlan podporne roke mora biti vedno vidna na nadlakti druge roke.
A tevilo strelov : Iz vsakega poloA3aja 3 strele4. Kategorija:

- PuA!ka open (bench rest) vseh kalibrov, teA3a neomejena , proA3enje neomejeno - le varno

Pravila
Strelja se na razdalji od 100 do 800 m, leA3e ali sede z mize ( za vse enako - odvisno od organizatorja ), tarča ( poljubna ), dovoljen naslon spredaj in zadaj.
A tevilo strelov : tri tarče – trije streli


Streljanje se lahko ponavlja za doplačilo. A teje se samo najboljA!i rezultat posameznega tekmovalca. Organizator določi do kdaj se lahko sprejema vpise.

Na primer:
Vpisnina in 1x streljanje v eni kategoriji 10€
Ponavljanje v isti kategoriji 5€
Malico plača posebej tisti ki A3eli. (Ceno malice določi organizator.)

Gost

Evo ti ga naaa, [img]{SMILIES_PATH}/eusa_wall.gif[/img] A!e en BORO..... [img]{SMILIES_PATH}/icon_cool.gif[/img]

Attached files [Image: 429_424068f90fab406cbc581a6976cbe148.jpg]
Bi se kar strinjal z " mojstrom". to je A3e postalo preveč komplicirano. Ma ni vaA3na povečava,proA3enje,kilaA3a,kaliber... in ponavljanje z doplačilom??? Vem da bi organizator rad zasluA3il ampak, če si taprav "madrfakr" prideA! ,odstreliA! pa naj bo to z malco al pa ne. [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]
Ja vse lepo in prav, sam jest sem pa se zmer pristas, streljanja iz rame in ne s podlozenim kopitom! to mi je prav trapasto, naj se pokaze strelec ne pa da ima pusko v primeA3u!

lp
datko- se popolnoma strinjam s tabo [img]{SMILIES_PATH}/eusa_clap.gif[/img]
Ja, zato pa so kategorije. V tako imenovani kategoriji "bench rest" se pač strelja sede iz mize z obema naslonoma. Res je, da je pri tej kategoriji bolj pomembno oroA3je in strelivo kot strelec.
Lep pozdrav !!
Ja A3e A3e kategorije, sam vseeno bi imeli v slo lahko tekme, na katerih je vecina odvisna od strelca, ne pa od samega oroA3ja, sicer mam odlično puA!ko, sam A!e vedno mi je večje veselje ko vem da je rezultat odvisen le od mene!


lp
"dat Napisal:Ja vse lepo in prav, sam jest sem pa se zmer pristas, streljanja iz rame in ne s podlozenim kopitom! to mi je prav trapasto, naj se pokaze strelec ne pa da ima pusko v primeA3u!

lp

Se močno strinjam. dobro, ne rečem razne sniperske tekme z daljnogledi in podobno, ampak PAP, mauser, MK... skratka vse brez daljnogleda bi res moralo biti iz rame...

Attached files [Image: 143_01497bf7aec500a224d66ce79f76fcbf.JPG]
V razmislek in mnenje:

Spremljanje razvoja izdelkov svetovnih proizvajalcev kaA3e, da se vedno več oroA3ja proizvede in proda brez mehanskih (odprtih) merkov. Raste pa A!tevilo uporabnikov različnih elektronskih refleksnih merkov.

Slej ko prej bi veljalo razmisliti tudi o kategorizaciji, ki bi tekmovalcem omogočila uporabo refleksnih merkov.

Med A!portnimi oroA3ji so mehanski merki skoraj vedno diopterski, klasične mehanske merke se izdeluje le A!e za nekatera lovska oroA3ja.
Razpisi A!portnih tekmovanj pri nas pa A!e vedno odrivajo prava A!portna oroA3ja in prisegajo predvsem na odprte merke staro vojaA!ko-lovskega tipa.

Mogoče bi lahko poenostavljena kategorizacija zdruA3evala oroA3ja z vsemi tipi merkov brez povečave?

LP
Kar se mene tiče vse ok, vsekakor je treba taka oroA3ja nekam uvrstit. Zaradi mene tudi v isto kategorijo kot tisti s kovinskimi merki.

Ampak kolikor jaz poznam naA!o sceno, se ogromno tistih ki streljajo s kovinskimi merki s tem ne bodo strinjali, ker je pri refleksnih dejansko nekaj prednosti kar se tiče fokusiranja.

Se mi zdi da ni teA3ava v merkih, ampak bolj v oroA3ju, ker so ponavadi diopterji na striktno A!portnih oroA3jih in nimam pojma kako boA! ata, ki strelja zraven tebe s starim mauserjem ali kako lovsko 7x64 dopovedal da sta v isti kategoriji?

Če pa najdeA! organizatorja, ki bo razpisal skupno kategorijo, pa imaA! mojo podporo... [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]