Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: III. kolo Mednarodne lige Alpe - Adria 2017
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
V priponki je razpis za III. kolo Mednarodne lige Alpe - Adria v streljanju s pištolo in revolverjem velikega kalibra, ki bo 22.4.2017 s pričetkom ob 08.00 uri na strelišču ŠRC Ra-ta-ta, Ulica heroja Šaranoviča 36, v organizaciji SD Fenix.

Prosimo za pravočasne in popolne prijave.
Prijava naj vsebuje ime ekipe in imena ter priimke članov ekipe oz. ime in priimek posameznika in društvo/klub, katerega član je.
Prav tako ne pozabite navesti ali boste tekmovali v obeh disciplinah ali samo v eni, pištola ali revolver.
V priponki je mikročasovnica za III. kolo Mednarodne liga Alpe - Adria, ki bo 22.4.2017 s pričetkom ob 08.00 uri, na strelišču ŠRC ra-ta-ta - SD Fenix na Ulici heroja Šaranoviča 36 v Mariboru.

Prosimo, da ste na strelišču najmanj pol ure pred predvidenim časom nastopa.
V priponki so rezultati III. kola Mednarodne lige Alpe - Adria v streljanju s pištolo in revolverjem velikega kalibra in skupni rezultati po treh izvedenih kolih.

Iskrene čestitke vsem dobitnikom odličij!

Naslednje kolo bo 13.5.2017 v Kidričevem.