Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: 10.10.2009 - 12. odprto DP ZSČ Slovenije
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tule pa objavljam še razpis za 12. odprto državno prvenstvo ZSČ Slovenije.
(Hvala "357" za poslan razpis.) [img]{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif[/img]

Attached files http://www.strelec.si/forum/uploads/2_22...221bef.doc (60.5 KB)Â