Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: Masters Hot-Range Las Vegas 2018 PRELOŽEN
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Obveščamo vas, da je zaradi začetka obnovitvenih del na strelišču, tekmovanje Masters Hot-Range Las Vegas 2018 preloženo na kasnejši datum.

O novem terminu vas obvestimo naknadno.

Lep pozdrav,

Jurij Cigler-Muc
Rangemaster d.o.o.