Strelec.si - Slovenski strelski forum

Full Version: milan
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
PREDLOG ZA
PRAVILA ZA TEKMOVANJE V STRELJANJU Z DOLGOCEVNIM OROA1JEMKATEGORIJE IN PRAVILA

1. LOVSKA PUA KA
2. MALOKALIBERSKA PUA KA
3. VOJAA KA PUA KA BREZ OPTIKE
4. A PORTNA PUA KA


1. Kategorija:

- TovarniA!ka puA!ka vseh kalibrov razen .22LR teA3e do 4,5kg , proA3enje najmanj 1kg z strelnim daljnogledom maximalne povečave do 12x

Pravila
Strelja se na razdalji 100 m, leA3e, sede z mize ali stoje ob palici ( za vse enako - odvisno od organizatorja ), tarča ( lovski vloA3ek za tarčo srnjaka), dovoljen naslon spredaj največ 10 cm A!irine, zadnji naslon ni dovoljen - dlan podporne roke mora biti vedno vidna na nadlakti druge roke.
A tevilo strelov : Iz določenega poloA3aja 3 strele ali iz vsakega poloA3aja 1 strel ( določi organizator)


2. Kategorija:

- TovarniA!ka puA!ka kalibra .22LR teA3e do 4,5kg , proA3enje najmanj 1kg z strelnim
daljnogledom maximalne povečave do 12x

Pravila
Strelja se na razdalji 50 m, leA3e, sede za mizo ali stoje ob palici ( za vse enako - odvisno od organizatorja ), tarča ( lovski vloA3ek za tarčo srnjaka), dovoljen naslon spredaj največ 10 cm A!irine, zadnji naslon ni dovoljen- dlan podporne roke mora biti vedno vidna na nadlakti druge roke.
A tevilo strelov : Iz vsakega poloA3aja 3 strele

3. Kategorija:

- TovarniA!ka puA!ka vojaA!ka vseh kalibrov , proA3enje najmanj 1kg , brez optike.

Pravila
Strelja se na razdalji od 100m do 300m, sede za mizo ali stoje ob palici ( za vse enako - odvisno od organizatorja ), tarča ( lovski vloA3ek za tarčo srnjaka), dovoljen naslon spredaj največ 10 cm A!irine, zadnji naslon ni dovoljen - dlan podporne roke mora biti vedno vidna na nadlakti druge roke.
A tevilo strelov : Iz vsakega poloA3aja 3 strele4. Kategorija:

- PuA!ka open (bench rest) vseh kalibrov, teA3a neomejena , proA3enje neomejeno - le varno

Pravila
Strelja se na razdalji od 100 do 800 m, leA3e ali sede z mize ( za vse enako - odvisno od organizatorja ), tarča ( poljubna ), dovoljen naslon spredaj in zadaj.
A tevilo strelov : tri tarče – trije streli


Streljanje se lahko ponavlja za doplačilo. A teje se samo najboljA!i rezultat posameznega tekmovalca. Organizator določi do kdaj se lahko sprejema vpise.

Na primer:
Vpisnina in 1x streljanje v eni kategoriji 10€
Ponavljanje v isti kategoriji 5€
Malico plača posebej tisti ki A3eli. (Ceno malice določi organizator.)
[/list]